Med blicken bortom tekniken | SAP Innovation Forum 2017

En av utmaningarna när det kommer till vad ny teknik kan åstadkomma på våra företag är just tekniken i sig. Inte att den inte fungerar eller att den är omogen utan det faktum att en stor del av våra medarbetare har en barriär de måste ta sig över för att se bortom själva prylarna och kunna fokusera på nyttan de tillför.

Ett vanligt misstag vi begår är att närma oss den nya tekniken med den teknikinvigdes nästan febriga blick av begär. Vi går igång på alla landvinningar inom maskinlärande och artificiell intelligens, och glömmer samtidigt bort att vår iver faktiskt skrämmer bort en del av våra kollegor.

För att undvika denna alienering måste vi ta till samma taktik som när vi försöker förmå barn göra saker de inte har lust till. Det är inte fakta och det logiska resonemanget som biter utan det handlar om att aktivera känslor och vara tydlig med vilken belöning som väntar i slutet.

Omformulerat för affärslivet innebär det kort och gott att tydligt redovisa ”what’s in it for me?”

Vi har sett att empatiskt lyssnande ute på plats hos de som faktiskt påverkas och som skulle kunna dra stor nytta av digitalisering är en framkomlig väg. Inte en nyasfalterad autostrada, men åtminstone fullt körbar utan fyrhjulsdrift. Oavsett om man väljer att kalla det Design Thinking eller bara sunt förnuft så har man kommit en lång bit på väg om man lyckas få IoT-diskussionerna att handla om vad vi kan åstadkomma som företag om vi kunde dra nytta av all den information som gömmer sig i vår uppkopplade värld.

Den bästa diskussionen kring IoT nämner inte sensorer, protokoll, moln eller Big Data. Den bästa diskussionen handlar om hur vi kan lyfta verksamheten, individerna och ekosystemet genom digitalisering. Kom förbi vår monter på SAP Innovation Forum och låt oss prata om just detta.

Fredric Sandell, Value Creator, Acando SAP Innovation Services

Acando är sponsor på SAP Innovation Forum 2017. #SAPForum


Ända sedan Acando grundades har kärnan i vårt utbud varit att hjälpa företag att maximera sin tillväxt och lönsamhet med hjälp av vår verksamhetskompetens i kombination med SAP:s produkter. Exempel på utmaningar som vi hjälper till med är att skapa effektiva processer och systemstöd, säkerställ hög operationell effektivitet, accelerera tillväxt, förbättra kundlojalitet och säkerställ att beslut och styrning baseras på uppdaterad och kvalitativ data. Våra uppdrag består både av expertresurser i specifika roller, samt av leverans av fördefinierade projekt och resultat. Läs mer här www.acando.se/enterprise-solutions/sap/