​SAP Cloud Trust Center ger alla realtidsinformation om molntjänster

SAP lanserar nu SAP Cloud Trust Center, en ny publik webbsida som ger realtidsinformation om aktiva molntjänster och beskrivningar av SAP:s arbete för ökad säkerhet och integritet. Genom att låta informationen vara tillgänglig för alla vill SAP främja öppenhet och höga leveransstandarder. Nyheten presenterades under den pågående konferensen SAPPHIRENOW i Orlando, USA.

SAP Cloud Trust Center innehåller inledningsvis tre molntjänster (SAP Integrated Business Planning, SAP S/4HANA Cloud och SAP Cloud Platform Integration) och fler är planerade till senare under året.

Besökarna kan se scheman för planerat underhåll, fyra veckors historiska data, realtidstillgänglighet, säkerhet och dataintegritet så att de kan lättare kan fatta beslut om sina kritiska affärsprocesser. Kunder kan också använda SAP ONE Support Launchpad för att se sina egna anpassade sidor.

Utöver realtidsinformation om molntjänsterna har SAP Cloud Trust Center ytterligare funktioner:

  • Tydlig beskrivning av hur SAP levererar säkerhet, cybersäkerhet och datacentersäkerhet för molntjänster
  • Förklaringar av hur SAP hanterar dataintegritet och skyddar enskilda individers rättigheter
  • Information om överensstämmelse med internationella regelverk
  • Enkla avtalsförslag som underlättar för att prenumerera på SAP:s molnportfölj
  • Svar på vanliga frågor om molntjänster kring bland annat säkerhet, dataskydd, integritet och regelefterlevnad

Klicka här för att läsa det fullständiga pressmeddelandet på engelska.