​Trassla inte till er digitalisering

Digitaliseringen går snabbt nu – och ändå kommer vi om några år att tycka att det gick riktigt långsamt 2017. Den digitala omvandlingen berör allt inom våra företag och gör att vi måste hitta nya vägar för att vara innovativa och utveckla verksamheten. Där spelar nu affärssystemet en allt viktigare roll. Det är inte längre bara ett administrativt stöd utan själva grunden för en lyckad digitalisering. Men det gäller att inte trassla till det utan använda standardlösningar. Då kan man slippa krävande anpassningar av systemet varenda gång som verkligheten utanför kontoret ändras.

Synen på affärssystem har helt klart utvecklats. De tidigare ERP-systemen hade fokus på administrativa, historiska processer och data och var därmed begränsade till vissa områden och användare. Med ett modernt affärssystem kan nu fler medarbetare inom alla affärsområden analysera och använda sin affärsinformation i realtid.

Automatisering, uppkopplade enheter och nya affärsmodeller där kunder och leverantörer i större grad är del av affärssystemet – allt ställer krav på integration och flexibilitet. Det ska gå snabbt och enkelt att göra förändringar och att komma ut med helt nya produkter och tjänster på marknaden.

Små och medelstora företag kan med dagens affärssystem samtidigt minska sin egen risk. En anledning till att många medelstora företag inte har tillgång till den senaste tekniken är att de inte har de resurser som krävs för att göra återkommande systemanpassningar och uppgraderingar, än mindre koppla upp externa aktörer till affärssystemet. Det finns varken tid eller pengar till att trassla med IT-spagetti.

Det viktigaste är därför att ha ett komplett affärssystem som bygger på central datahantering och möjligheten att integrera. Där alla grundfunktioner redan är på plats, redo att kopplas in när de behövs. Anpassningar och justeringar kan man då göra på det som ger affärsmässiga fördelar, men inte på det som är grunden. Till en sådan digital plattform kan man i dag också välja färdiga processer för exempelvis orderhantering, e-handel och logistik utan att behöva köpa in extra applikationer för det. Det gör att man får en billig och snabb standardlösning som företaget kan växa med.

Publika molntjänster (public cloud) är ett mycket bra sätt att minska sin risk och bli mer flexibel. Då slipper man komplicerade installationer och investeringskostnader, samtidigt som man alltid har tillgång till de allra senaste uppdateringarna. En väg som många just små och medelstora företag väljer i dag.

Men det viktigaste är och förblir användargränssnittet. Det ska vara enkelt och tydligt att jobba i ett affärssystem, lika enkelt och snabbt att lära sig som att hantera en app på mobilen. Och det är det i dag. Enkelt och mobilt.

Det kan vara en utmaning att förstå hur man ska ta tillvara på de digitala möjligheterna. I filmen nedan möter du kunder och experter som berättar om vad man ska tänka på – och hur man tar ett tydligt digitalt ledarskap.

John Gunnarsson, ansvarig för små och medelstora företag på SAP Svenska