​SAP lanserar nytt affärssystem i molnet helt på svenska

SAP lanserar nu en svensk version av sitt uppmärksammade affärssystem SAP S/4HANA Cloud. Genom att systemet är molnbaserat kan kunderna enkelt komma igång och kryssa för vilka affärsfunktioner som de vill prenumerera på. SAP S/4HANA är inte bara översatt till svenska utan också helt anpassat till svenska bokföringsrutiner, lagar och regler.

SAP S/4HANA Cloud kommer att säljas via ett stort antal partner i Sverige och även via SAP direkt.

– Vi är den leverantör som har det mest kompletta affärssystemet där man i realtid kan se hur det går för det egna företaget. Molnversionen av SAP S/4HANA gör det ännu enklare att få tillgång till avancerade funktioner och jag är mycket glad att vi nu kan lansera den brett också på den svenska marknaden, säger Erik Törnqvist, lokaliseringsansvarig på SAP i Sverige.

Stöd för Bas 2016 och IFRS15
Den svenska versionen är inte bara helt översatt utan också anpassad för att möta alla svenska lagar och regler med bland annat rätta momskoder och liknande bolagskrav. Kunderna kan få ut sin redovisning enligt Bas 2016 och molnversionen stödjer också IFRS15 som kommer nästa år.

Molnversionen av SAP S/4HANA har nu anpassats till ett 30-tal länder. Näst i tur står bland annat Danmark och Norge och i ett senare skede också Finland.

SAP S/4HANA Cloud vänder sig framför allt till medelstora företag. Grundversionen passar för olika branscher som tillverkande industri och den finns också i en specialversion för tjänsteföretag (professional services).

Stor efterfrågan på molnlösningar
Implema har ett långt samarbete med SAP och ser stora fördelar med att kunna erbjuda flera versioner av SAP S/4HANA i Sverige.

– Det är mycket spännande att SAP S/4HANA Cloud lanseras i Norden eftersom det finns en stark efterfrågan på molnlösningar. Kunderna får nu ett ytterligare alternativ att ta del av ett av marknadens starkaste ERP-erbjudanden. Vi ser stora möjligheter att ännu mer förenkla införandet och korta implementationstiderna. En av de största fördelarna är SAP S/4HANA Clouds kvartalsvisa uppgraderingar som gör att kunderna kan ta del av alla nya innovationerna direkt när de lanseras, säger Jörgen Aronsson, VD på Implema.

Så kommer man igång på några veckor
Systemet är tillgängligt i ett publikt moln (public cloud). Funktionerna är redan på plats vilket gör det enklare och snabbare att implementera. Startsträckan är kort och på några veckor kan man vara i gång med sitt affärssystem.

– Man kryssar helt enkelt för de funktioner man vill använda i ett frågeformulär och sedan konfigureras systemet automatiskt efter svaren. Det finns alltid experter på SAP eller partnerföretagen om det uppstår frågor, förklarar Erik Törnqvist.

Systemet är baserat på SAP:s uppmärksammade realtidsdatabas HANA och det enkla användargränssnittet är byggt med SAP Fiori.