Varför är det dags för ett nytt affärssystem?

Ett nytt affärssystem?! Nu hamnade säkert kaffet i vrångstrupen! Ska det vara nödvändigt tänker du och minns eventuellt projektet ni hade i samband med förra bytet av affärssystem. Sannolikt är det inga varma sköna känslor som uppstår inom dig och bara tanken kanske gör att viss oro sprider sig i kroppen.

Digitalisering är ett begrepp som har lika många innebörder som omnämningar. Vad vi än tycker om begreppet är det ofrånkomligt att hela vår omvärld förändras i högre och högre hastighet. Allt mer interaktion mellan företaget/organisationen och dess kunder och leverantörer sker digitalt. Men det inte bara kunder och leverantör där vår relation blir mer och mer digital, utan även med allt fler fysiska saker som bilar, fastigheter, smarta klockor osv osv. Allt detta skapar data som flödar och som vi är intresserade av.

Hur väl rustade är egentligen våra affärssystem så vi kan dra nytta av all den informationen och på ett integrerat sätt ta in det i våra affärsprocesser? Att se digital innovation som något skiljt från affärssystemet och dess processer begränsar möjligheten att dra den fulla nyttan av digitaliseringen.

Om vi däremot inte ser det som något futuristiskt utan istället det som helt naturligt att tvättmaskinen skickar signaler när den inte mår helt bra. Att dessa signaler borde fångas upp av affärssystemet som i sin tur skapar en serviceorder, kontrollerar tillgänglighet på relevanta reservdelar och ser till att nedlagt arbete faktureras när det är genomfört. Om vi inte har stöd för det i dagsläget finns det sannolikt ett behov av att byta affärssystem.

Om vi dessutom tror att vi måste effektivisera våra interna processer, om inte annat för att möta det faktum att vi i den digitala eran får ett ökat antal transaktioner med ett allt lägre värde (unit of one).

Då inser vi kanske också att vi i allt högre grad måste automatisera våra interna processer och att denna automatisering delvis kan ske på egen hand genom maskininlärning (machine learning). Även då inser vi nog ganska snart att vårt existerande affärssystem har sina brister.

Slutligen tycker nog de flesta av oss att det inte känns 2017 om vi måste invänta att data i affärssystem laddas över i ett datalager eller annan typ av miljö innan vi med hjälp av analys- och rapportverktyg kan börja förstå vår verksamhet. Hela denna omväg tar tid, skapar dubbellagring med tillhörande kostnad och innebär framför allt att eventuella kritiska affärsbeslut fördröjs. Realtidsaccess till information för analytiska syften är också ett område där ert existerande affärssystem har utmaningar med.

Så kanske är det dags att ta en klunk kaffe och återigen fundera på om det inte är dags att byta ut affärssystemet, om ert bolag ska vara relevanta i den digitala eran.

Håkan Strömbeck, Business Architect, SAP Svenska AB

PS. Inom kort kan du läsa om varför tiden är den rätta att byta nu DS.