​SAP och Microsoft påskyndar kundernas digitalisering – och använder varandras molntjänster

SAP och Microsoft utökar nu sitt långsiktiga samarbete för att ge företag som vill digitalisera sin verksamhet i molnet nya möjligheter. Samtidigt kommer SAP och Microsoft att använda varandras molnlösningar för interna affärskritiska applikationer.

SAP HANA Enterprise Cloud är SAP:s privata molntjänst och i kombination med Microsoft Azure innebär det att kunderna kan använda SAP S/4HANA på ett säkert sätt i molnet. Microsoft kommer också själva att använda SAP S/4HANA på Azure för sina interna finansiella processer och SAP flyttar ett dussin av sina affärskritiska system till Azure.

Norden ligger längst fram inom molntjänster

Inom EU använde i genomsnitt 21 procent av företagen molntjänster under 2016. I Sverige ligger siffran på 48 procent och på SAP Sverige ser man fram emot det utökade samarbetet med Microsoft.

– Vi är väldigt entusiastiska över möjligheten att kunna använda det bästa av SAP S/4HANA på Azure. Undersökningar visar att de nordiska länderna redan har ledartröjan och vi ser fram emot att kunna vara med och driva på den digitala transformationen i molnet med ännu fler samarbetspartner och företag, säger Chris Berry, Sverigechef på SAP.

I rapporten ”Eurostat – Use of cloud computing service” från februari 2017 har man kartlagt molnanvändningen inom EU. Där framgår att 57 procent av företag i Finland, 48 procent i Sverige, 42 procent Danmark och 40 procent i Norge använde molnet under 2016.

– När teknik förändrar varje företag och varje bransch, då letar organisationer efter de rätta plattformarna och pålitliga partner för att påskynda den digitala omvandlingen. Microsoft och SAP har samarbetat under lång tid och vi drar nu nytta av varandras produkter inte bara för att stärka våra egna organisationer utan för att våra företagskunder ska kunna köra sina mest affärskritiska applikationer med SAP S/4HANA på Azure, säger Satya Nadella, CEO på Microsoft.

Företagskunder flyttar allt mer över sina affärskritiska system till molnet för att få bättre kundrelationer, stärka sina medarbetare, effektivisera verksamheten samt skapa nya affärsmodeller, produkter och tjänster. Enligt analysföretaget Gartner är två tredjedelar av alla företagsledare övertygade om att deras företag måste skynda på sin digitalisering för att de ska fortsätta vara konkurrenskraftiga.

– Vi tar vårt samarbete till en helt ny nivå genom att SAP S/4HANA nu kan köras på Microsoft Azure. I dag förlitar sig världens mest betydande företag på Microsoft och SAP och vi kommer att hjälpa dem att möta utmaningarna med kunddriven tillväxt, säger Bill McDermott, CEO på SAP.

Klicka här för att läsa det fullständiga pressmeddelandet på engelska.