​SAP Sverige utökar ledningsgruppen och utser Johan Made till ny vd

Till följd av SAP:s breddade mjukvaru- och tjänsteportfölj och ökad efterfrågan på digital transformation bland svenska företag, utökas ledningsgruppen för SAP Svenska. Utökningen innebär att Johan Made utnämns till ny vd i Sverige och tidigare vd:n Chris Berry axlar en helt ny roll som försäljningsdirektör.

Johan Made, hittills ansvarig för molnlösningar på den nordiska marknaden inklusive Baltikum sedan hösten 2016, utnämns till ny vd för SAP Svenska. Med Johans bakgrund som vd för bland annat Barium AB och hans framgångar med att etablera SAP:s molnlösningar i Norden, kommer han satsa främst på utveckling av nya affärssegment, driva en enhetlig molnstrategi samt ansvara för kompetensutvecklingen för samtliga SAP-medarbetare i Sverige.

Chris Berry, vd för SAP Svenska sedan november 2015, tar nu den nya rollen som försäljningsdirektör för SAP:s mjukvarulösningar. Hans primära uppgift kommer att vara att stödja affärsområdesansvariga på de existerande företagskunderna i deras digitala affärsutveckling. Tyngdpunkten kommer att ligga på att öka kundernas industri- och branschspecifika innovationsförmåga.

– Sverige är den största företagsmarknaden i Norden med den största potentialen, viljan och ett imponerande tempo att anamma ny teknik för att ligga i framkant. Lägg därtill SAP:s breddade portfölj inom dataplattformar, kärnaffärssystem och ny teknik som artificiell intelligens, maskininlärning och IoT. Ett modernt företagsledarskap måste idag kunna tillfredsställa kunderna på ett mycket djupare och framförallt industrispecifikt plan än tidigare, samtidigt som det gäller att ta tillvara ny affärspotential. Det är snabba ryck och jag är övertygad om att ett utökat ledarskap i Sverige kommer vara bra för vår förmåga att begeistra nya målgrupper, snabba på kompetensutvecklingen inom företaget samtidigt som vi går på djupet med bestående kunder, säger Martin Schirmer, SAP:s Nordenchef.