​Nordiska chefer har alla förutsättningar att bli digitala ledare

Den accelererande teknikutvecklingen kommer att förändra företagen, samhället och oss själva i grunden under de närmaste årtiondena. Utmaningarna är många och för att fortsätta växa måste organisationer börja tänka exponentiellt och bejaka nya tankesätt, färdigheter och beteenden som gör att idéer kan bli verklighet. Och nordiska företag har goda förutsättningar att kunna ta en ledande roll i den utvecklingen.

– Min erfarenhet är att Norden är extremt innovativa när det gäller t.ex. föräldraledighet, hälsovård, platta organisationer och återvinning. Nordiska chefer har nu ett gyllene tillfälle att ta på sig den digitala ledartröjan och ta sig an alla nya utmaningar med en tydlig och nyskapande tankegång, säger Marjan Mohsenin, Senior Director på Silicon Valley think tank Singularity University.

Marjan Mohsenin är en av talarna på ThinkX – ett VIP-seminarium som hålls i Stockholm den 12-13 mars. Det är Singularity University och SAP som arrangerar seminariet tillsammans med utvalda partner.

På ThinkX kommer inbjudna ledande befattningshavare att få en introduktion i Singularity Universitys erkända Sci-Fi Design Intelligence-ramverk. Det är ett antal metoder och verktyg som används för exponentiell teknik och för att hjälpa företag att växa snabbare.

– Som människor är vi inte riktigt rustade för att hantera exponentiell tillväxt. Vi arbetar idag mer i ett linjärt tankesätt. Därför vill Singularity University hjälpa regeringar, företag och chefer att se de möjligheter som ofta är kopplad till extrema utmaningar, säger Marjan Mohsenin.

Singularity University ligger i Silicon Valley och har olika regionala nav runt om i världen, t.ex. SingularityU Nordics i Danmark. Tankesmedjan grundades 2008 med ett tydligt uppdrag att utbilda, inspirera och uppmuntra ledare att tillämpa exponentiell teknik för att ta itu med mänsklighetens stora utmaningar.

En viktig del av processen är att få människor att se världen annorlunda och att samarbeta med andra företag och individer. Inte minst innebär det att föra samman människor som normalt inte möter varandra för att skapa synergier och öka innovationsförmågan.

Läs mer här om ThinkX.