​SAP: Mångfald och inkludering på väg att bli nyckelfaktor för innovation

Stefanie Nennstiel har ett unikt jobb – alldeles för unikt enligt henne själv. Hon leder SAP:s globala Autism@Work-program som arbetar med att ta tillvara kompetensen hos människor med olika förmågor genom att rekrytera och inkludera dem bland företagets medarbetare globalt. I sitt arbete ser hon att bara en bråkdel av alla organisationer och företag har en tydlig strategi för att arbeta med mångfald – och att de flesta som gör det är stora. Typiskt är också att det är HR som har ansvaret för att arbeta med inkludering och mångfald.

– Det här är något som snabbt måste förändras. Mångfald och inkludering är på god väg att bli själva nyckeln till att ha en löpande innovationsförmåga. Och företag som inte ser till att ha innovation som en del av sitt DNA kommer inte att lyckas. Alltså är detta en prioriterad fråga som borde tas upp på varenda styrelses agenda, säger Stefanie Nennstiel.

När hon nyligen besökte Stockholm och Norden pratade Stefanie Nennstiel inför en stor publik med myndighetschefer om varför mångfald och integration måste vara prioriterat och hur man ska arbeta med det i praktiken.

Skapa driv med tydliga strategier och nyckeltal

Forskning visar att företag som bedriver ett strategiskt arbete med mångfald och integration tenderar att ha ett bättre rykte, bättre kundnöjdhet, bättre och snabbare förmåga att få ut innovationer på marknaden – och därför också är mer framgångsrika rent ekonomiskt. Följaktligen bör alla ledare och chefer i dag förstå att arbete med mångfald och integration ska betraktas som en central kompetens.

På SAP har man valt att mäta och göra nyckeltal av chefernas förmåga att arbeta med inkludering och mångfald. Det har lett till en väsentlig ökning av mångfalden för hela företaget och etablerat en arbetskultur där olika förmågor och färdigheter nu ses som en del av företagsidentiteten.

– Vi ser flera påtagliga resultat. Under de senaste åren har företagets hälsotal ökat, personalomsättningen minskat och våra medarbetare är nu stoltare att jobba på företaget än någonsin tidigare, berättar Stefanie.

På samma gång har SAP:s förmåga att skapa innovativa lösningar och få ut dem på marknaden tydligt ökat på alla nivåer. Enligt Stefanie är det ingen slump utan ett direkt resultat av företagets strategiska satsning på mångfald.

Stefanie Nennstiel är fast övertygad om att mångfald tar sig flera uttryck som alla är lika viktiga. Frågan ska inte bara reduceras till kön utan också omfatta etnicitet och kultur, människor med annorlunda kompetens och ur olika åldersgrupper.

Samarbeta med experter

Hennes bästa tips för att lyckas med mångfald är att samarbeta med experter inom rekrytering och utbildning. Inom Autism@Work-programmet har SAP samarbetat med Specialisterne, en dansk intresseorganisation som är specialister på att rekrytera personer inom det autistiska spektrumet. Mer än 350 personer med autism jobbar nu för SAP, främst inom mjukvaruutveckling och kvalitetssäkring.

– Jag är övertygad om att den offentliga och privata sektorn måste samarbeta. De måste lära av varandra, skapa gemensamma möjligheter och utbilda ledare i alla typer av företag och myndigheter. I vår tid hänger framgången för samhällen och ekonomier starkt ihop med förmågan att förnya. Och att leva mångfald och integration är den enskilt mest inflytelserika faktorn för att sätta fart på innovation, avslutar Stefanie.