SAP och KMD hjälper nordiska företag med affärssystem i molnet

SAP och KMD inleder ett nytt samarbete för att få ännu fler nordiska företag att välja affärssystem i molnet. KMD ska sprida SAP:s nya generation av affärssystem – SAP S/4 HANA Public Cloud – och kommer dessutom som första företag i Norden att själva använda molnplattformen internt för sina verksamheter i Danmark, Sverige och Norge.

Molnsatsningen bygger vidare på ett över 15 års långt samarbete mellan SAP och KMD. Helle Huss är chef för KMD Business och beskriver det nya partnerskapet:

– Det är en naturlig utveckling för ett IT-företag som KMD att använda den nya digitala plattformen internt i verksamheten. Liksom många andra företag arbetar vi med att digitalisera så många av våra interna processer som möjligt. Det minimerar de manuella processerna och frigör tid som vi kan använda till annat. Med den nya digitala plattformen får vi en gemensam samlingsplats för många lösningar och på så sätt ett enklare systemlandskap. Vi får också tillgång till de allra senaste systemen och funktioner med löpande uppdateringar flera gånger per år. Dessutom får vi själva erfarenheter som vi kan använda i vår rådgivning till kunder som också vill använda molnlösningar, säger Helle Huss.

På SAP märker man ett ökande intresse bland kunder och partner för molnlösningar och molnplattformar.

– För oss är SAP S/4 HANA Public Cloud nyckeln till framtiden – nästa generation av ett komplett och intelligent affärssystem i molnet. Integrerade digitala processer över hela verksamheten ger helt nya möjligheter för insikter, snabb analys och simulering av mycket stora datamängder. Att kunna fatta affärsbeslut som alltid baseras på uppdaterad information ökar medarbetarnas produktivitet och gör det möjlighet att driva företag och innovation på ett ännu mer effektivt sätt, säger Martin Schirmer, chef för SAP i Norden.

– Vi är glada att KMD med sin långa erfarenhet har valt att vara en spjutspets i utrullningen av SAP S/4 HANA Public Cloud, så att de kan sätta ytterligare tryck på de nordiska företagens digitala transformation, fortsätter Martin Schirmer.

KMD stärker sin profil mot privata företag
Det nya partnerskapet med SAP passar väl in i KMD:s strategiska satsning på att utvidga sin närvaro på företagsmarknaden. Enheten KMD Business levererar heltäckande lösningar och konsulttjänster till privata företag och under de senaste tre åren har de implementerat en rad lösningar som bygger på SAP:s minnesbaserade databasteknik HANA.

KMD Business är först ut med att använda S/4 HANA Public Cloud i Norden och certifieras samtidigt som SAP S/4HANA Cloud-partner.

Avtalet omfattar SAP S/4 HANA (molnbaserat affärssystem med HANA), SAP SuccessFactors (molnbaserade HR-lösningar), SAP Hybris (molnbaserade lösningar inom marknadsföring, försäljning, tjänster och e-handel), SAP Concur (molnbaserade lösningar för rese- och utläggshantering), SAP Cloud Platform och SAP Digital Boardroom (realtidsanalys och simulering av data).

Om KMD
KMD är Danmarks största IT-företag. I över 40 år har KMD arbetat med utveckling, drift och underhåll av Danmarks största IT-system. KMD-koncernen utvecklar och levererar i dag program- och servicelösningar till kommuner, staten och företagsmarknaden i Danmark samt utvalda branscher i Skandinavien. Koncernen har över 1 500 danska och internationella kunder, en årlig omsättning på över fem miljarder DKK och cirka 3 500 anställda. KMD ägs av Advent International och Sampension. Mer information finns på www.kmd.dk.