​SAP lanserar ny prismodell för digital access

Efter ett omfattande samarbete med användargrupper, kunder, partner och industrianalytiker presenterar SAP i dag en ny modell för försäljning, revision och prissättning av programlicenser via s.k. digital access – hittills känt som indirekt användning. Den nya modellen kommer att göra det enklare och tydligare för kunderna att använda och betala för SAP:s programlicenser. Den skiljer också på direkt, mänsklig tillgång till programvara och indirekt digital användning, samtidigt som den klargör reglerna för licensiering, användning och regelefterlevnad.

Den nya prismodellen är den första av sitt slag inom marknaden för affärsprogramvara och hanterar de utmaningar som många kunder haft med priser för indirekt digital access[1].

  • Historiskt har de flesta kunder betalat för SAP:s affärssystem efter antalet användare. I takt med att fler system fått tillgång till SAP-systemen har kundernas efterfrågan på en alternativ prissättning ökat.
  • Den nya modellen omfattar den digitala kärnan – SAP S/4HANA och SAP S/4HANA Cloud – samt SAP:s ERP-lösningar.
  • Befintliga kunder kan välja att fortsätta med den nuvarande modellen eller gå över till den nya dokumentbaserade prissättningsmodellen beroende på vad som passar dem bäst.
  • Konverteringserbjudanden finns för att hjälpa kunderna som väljer att gå över till den nya prismodellen.

Tydlig uppdelning mellan licensförsäljning och revision med efterlevnad

SAP inför också organisationsförändringar som delar upp avdelningarna för licensförsäljning och revision.

  • Kunder och SAP har ibland kämpat med att kombinera äldre kommersiella avtal med nya krav och digitala processer. I diskussioner om inköp av ny mjukvara har det ibland lett till frustration.
  • Den nya organisationsförändringen gör att arbetet med försäljning och revision kan pågå oberoende av varandra och att alla kan samarbeta mer fritt.
  • SAP planerar också att erbjuda funktioner som gör att kunderna på egen hand kan mäta sin användning och sitt licensutnyttjande.

Tidsplan och ytterligare information

SAP har börjat rulla ut den nya policyn för licensiering, försäljning och revision i april 2018. Under de kommande månaderna kommer kunderna att få hjälp med utbildning och verktyg för att bedöma vilken licensmodell som passar dem. För mer information om den nya prismodellen, klicka här.

SAP:s globala ledningsgrupp:

Adaire Fox-Martin, Member of the Executive Board of SAP SE, Global Customer Operations

– SAP är byggt på tillit, empati och öppenhet med alla kunder och det ändras inte nu när marknaden och kundkraven förändras. Efter att vi noggrant har sett över processer och rutiner för indirekt access – och efter omfattande feedback – lanserar vi nu en ny och modern engagemangsmodell för våra säljare som ger en branschledande tydlighet. Vi vill bygga livslånga kundrelationer och kommer obevekligt att fortsätta med innovationer som ger största möjliga värde för alla kunder.

Christian Klein, COO and Member of the Executive Board of SAP SE, Global Business Operations

– Vi anser att en anpassning var nödvändig efter att ha lyssnat på våra kunder, speciellt i dessa tider av digital transformation. Genom att erbjuda en ny pris- och licensmodell får vi en större tydlighet, förutsägbarhet och konsekvens för kunderna. Jag är tror att dessa tre aspekter kommer att uppmuntra våra kunder att fortsätta investera i digitala affärsmodeller.

SAP-användargrupper:

Geoff Scott, CEO, Americas SAP User Group (ASUG)

– Jag tycker att det är berömvärt av SAP att gå in i en öppen och tankeväckande dialog med sina kunder om licensiering. Vi har gjort enorma framsteg inom många viktiga områden som presenteras i dag och mer detaljer och insikter kommer att följa de närmaste dagarna. Jag ser fram emot att få feedback när vi nu fortsätter denna viktiga resa tillsammans med SAP.

Andreas Oczko, Styrelsemedlem inom Operations/Service & Support och vice styrelseordförande i Tysklands SAP User Group (DSAG)

– De förändringar av prismodell, försäljning, licensrevision och regelefterlevnad som SAP presenterat är resultatet av intensiva workshops och diskussioner med DSAG. Med hjälp av SAP:s styrelse har vi utvecklat en vision för en framtida indirekt användning och formulerat viktiga delar i den nya licensmodellen. Det här är ett viktigt första steg mot att ta bort hinder på vägen till digital transformation. Det kommer mer information. SAP och DSAG fortsätter att arbeta tillsammans för en prismodell för sakernas internet (IoT) som är utan motstycke.

Gianmaria Perancin, Ordförande i SUGEN (SAP User Group Executive Network) och USF (Frankrikes SAP User Group)

– Vi applåderar SAP för att lansera en ny prismodell som är mer transparent och enkel för kundernas framtida SAP-användning. Det behöver göras ännu mer för att visa kunderna att den nya modellen också är kostnadsneutral för deras befintliga användningsområden. Kunderna behöver få en försäkran om att de inte kommer att få nya licenskostnader efter t.ex. kommunikation med SAP eller tvetydiga avtalsklausuler om de själva upplever att de är rätt licensierade.

Industrianalytiker:

R “Ray” Wang, CEO, Constellation Research

– Digital transformation har gjort att varje organisation måste tänka igenom hur de skapar affärsvärde för sina kunder. I takt med att företag ändrar sina affärsmodeller från att sälja produkter till tjänster, från tjänster till upplevelser och från upplevelser till resultat – då utvecklar de också sina prismodeller. Leverantörer av affärsprogramvara vill inte bara modernisera sin prissättning för att anpassa sig till en resultatbaserad prismodell. De vill också hitta modeller som gör att kunderna kan hålla fast vid sin linje, få värde för sina befintliga investeringar och omvandla sina nya affärsmodeller på ett sätt som är rättvist.

[1]Direkt mänsklig access inträffar när personer loggar in för att använda SAP Digital Core med hjälp av ett gränssnitt som levererats med eller som en del av SAP-mjukvara. Indirekt digital access inträffar när t.ex. enheter, botar och automatiserade system får direkt tillgång till SAP Digital Core. Det gäller också när människor, enheter eller system indirekt använder Digital Core via program som inte kommer från SAP, t.ex. anpassade lösningar eller applikationer från tredjepartsutvecklare.