SAP Customer Data Cloud ökar kundförtroende

SAP lanserar nu en ny lösning för hantering av kunddata. SAP Customer Data Cloud from Gigya är branschens enda lösning som är baserad på en samtyckesbaserad datamodell. Syftet är att hjälpa företag att uppnå bra relationer med sina kunder genom att ge dem större öppenhet och kontroll över hur deras personuppgifter används.

SAP Customer Data Cloud-lösningarna består av SAP Customer Identity, SAP Customer Consent och SAP Customer Profile. De erbjuder något kunderna efterfrågar allt mer – större öppenhet och kontroll över hur deras data används. För företag som måste kunna anpassa sig till lokala och regionala bestämmelser för dataintegritet är SAP Customer Data Cloud den enda molnlösningen som gör det möjligt att ansluta alla delar av företaget.

– Företag använder sig av många olika metoder och tredjepartsdata för att avgöra vad en kund söker efter, vilket ofta kan leda till en obehaglig kundupplevelse. Med SAP Customer Data Cloud får marknadsförare möjlighet att ta reda på kundernas önskemål. Om kunderna vet vilka personuppgifter företaget har och kan kontrollera hur de används, ökar benägenheten att tillåta att uppgifterna används för att leverera personligt innehåll och tjänster – och i slutändan förbättra deras upplevelse, säger Alex Atzberger, vd på SAP Customer Experience, SAP.

Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) träder i kraft den 25 maj 2018. SAP Hybris (SAP) och CMO Council undersökte 165 marknadsförare i Nordamerika, Europa, Asien och Stillahavsområdet, Afrika, Sydamerika och Mellanöstern i mars och april 2018. Undersökningen visade att tre fjärdedelar av de marknadsförare som deltog tror att GDPR kommer att öka insynen i hur kunddata används. Däremot var det bara drygt hälften som sa att de har en plan för att följa GDPR och genomföra de förändringar som krävs.

– Förtroende är hårdvaluta i dagens digitala ekonomi och GDPR blir en bekräftelse på det. För att lyckas vinna kundens förtroende måste organisationer kunna identifiera och engagera kunderna i alla kanaler och lära känna dem på ett sätt som respekterar deras integritet. Företagen har nu en möjlighet att göra regelanpassning till en konkurrensfördel, säger Patrick Salyer, vd på Gigya.

SAP Customer Data Cloud hjälper organisationer att behålla kunderna och öka varumärkeslojaliteten genom att ge en transparent, flexibel och säker digital upplevelse. Lösningen hjälper till att ta itu med regionala konsumentskyddslagar, inklusive GDPR, genom att centralt samla in, hantera och synkronisera önskemål och samtycke i enlighet med bestämmelserna i den digitala SAP-teknologistacken under hela kundens livscykel.