​SAP inleder samarbete med SEWF för att stärka socialt företagande

SAP och Social Enterprise World Forum (SEWF) har inlett ett treårigt samarbete där SAP ska fungera som teknologipartner åt SEWF. Tillsammans ska de arbeta för att utveckla och öka antalet hållbara och sociala företag över hela världen. Det nya partnerskapet presenterades av Skottlands försteminister Nicola Sturgeon på det tioårsjubilerande eventet SEWF2018 i Edinburgh.

SAP kommer i ett första steg arbeta tätt tillsammans med SEWF och Social Enterprise UK, Storbritanniens största nätverk av sociala företag, för att utveckla Massive Open Online Course (MOOC). Det är en utbildning som ska tydliggöra de affärsmässiga och sociala fördelarna med att investera i hållbara verksamheter.

Utbildningen kommer finnas tillgänglig för alla i början av 2019 på SAP:s utbildningsplattform openSAP och där kommer också att finnas exempel på bra arbetsmetoder, mätningar och rapportering av sociala effekter.

Adaire Fox-Martin, medlem av SAP:s globala ledningsgrupp, har varit den drivande kraften bakom samarbetet:

– Socialt företagande blomstrar och det finns stora möjligheter för kommersiella aktörer och sociala företag att inspireras av och samarbeta med varandra. Grundtanken är att vi kan påverka flera av världens stora utmaningar genom att maximera positiva sociala effekter. Vi är glada att kunna stödja SEWF och ge sociala entreprenörer tillgång till teknik, talanger och marknadsmöjligheter som gör att de kan växa, säger Adaire Fox-Martin.

Mer information om SEWF finns på www.sewfonline.com.

Klicka här för att läsa mer information om samarbetet på engelska.