SAP första europeiska teknikbolag att skapa etikpanel för artificiell intelligens

Som första europeiska teknikbolag har SAP i dag presenterat riktlinjer för artificiell intelligens (AI) och inrättat en extern rådgivande panel för AI-etik som består av experter inom vetenskap, politik och industri. Uppgiften är att anta och vidareutveckla principer i samarbete med AI-styrgruppen inom SAP – en grupp SAP-chefer inom utveckling, strategi och personal.

Syftet med de nya riktlinjerna, den externa expertpanelen och den interna styrgruppen är att säkerställa att AI används på rätt sätt och lösningarna som utvecklas med SAP Leonardo Machine Learning bidrar till att upprätthålla hög integritet och högt förtroende.

SAP är marknadsledare inom företagsprogramvara med 400 000 företagskunder över hela världen. Varje dag påverkar SAP-lösningar och applikationer livet för miljontals människor och 77 procent av världens transaktionsintäkter berörs av SAP.

– SAP anser att den etiska användningen av data är ett kärnvärde. Därför vill vi skapa programvara som gör det möjligt att bygga intelligenta företag och förbättra människors liv. Med sådana riktlinjer på plats kan AI bli en teknik som lyfter mänskliga förmågor, säger Luka Mucic, finansdirektör och medlem i SAP:s globala ledningsgrupp.

De nya riktlinjerna bygger vidare på SAP:s tidigare arbete med att följa etiska standarder. De lyfter fram de grundläggande värden som SAP använder för att driva en verksamhet utan partiskhet, skapa öppenhet och integritet och upprätthålla hög kvalitet och säkerhet. Riktlinjerna är också ett stöd för att inte kompromissa med dataskydd och integritet – och de gör det möjligt för SAP att aktivt delta i arbetet med att lösa större samhällsutmaningar med AI.

  • Prof. Dr. Peter Dabrock – Ordförande för systematisk teologi (etik), universitetet i Erlangen-Nuernberg
  • Prof. Dr. Henning Kagermann – Styrelseordförande, acatech styrelse, acatech senator
  • Dr. Susan Liautaud – Föreläsare inom allmän policy och lag, Stanford och grundare; VD, Susan Liautaud & Associates Limited (SLAL)
  • Prof. Helen Nissenbaum – Cornell Tech Information Science
  • Dr. Nicholas Wright – Konsult, Intelligent Biologi; Affiliated Scholar, Pellegrino Center för klinisk bioetik, Georgetown University Medical Center; Honorary Research Associate, Institutionen för kognitiv neurovetenskap, University College London

SAP planerar att ta in fler medlemmar i panelen under de kommande månaderna.

– AI erbjuder enorma möjligheter men det väcker också hittills okända och ofta oförutsägbara etiska utmaningar för samhället och mänskligheten. AI-etikrådgivningen gör det möjligt för oss att säkerställa en etisk användning av artificiell intelligens som tjänar mänskligheten och gynnar samhället, säger Susan Liautaud.

En ny europeisk strategi för artificiell intelligens

Riktlinjerna bidrar också till den europeiska debatten om AI. Europeiska kommissionen har utsett Markus Noga som är chef för maskininlärning på SAP att delta i expertgruppen för AI. Gruppen skapades för att fram till början av 2019 utforma en europeisk AI-strategi och föreslå etiska riktlinjer för rättvisa, säkerhet, insyn, arbetsmarknadens framtid och demokrati.