Företagens traditionella utbildningsprogram räcker inte längre till

Jenny Dearborn, Executive Vice President, Human Resources på SAP, berättar om varför de traditionella utbildningssystemen på företag inte längre räcker till. Med ett hotande kompetensgap inom allt som rör digitala kunskaper måste företagen nu intensifiera sina utbildningsinsatser. Enligt Jenny Dearborn gäller det att arbeta förebyggande och tidigt bedöma vilka kompetenser som kommer att behövas. Samtidigt måste man också skapa utbildningsprogram som hjälper de anställda att utveckla rätt färdigheter.