Kunskap på styrelsenivå är draghjälp för snabbare digitalisering i små och medelstora företag

Sverige är känt för att ha många större företag som sätter innovation högt på agendan, inte minst inom traditionell tillverkningsindustri, men också inom handel och tjänster. Men även små och medelstora företag måste snabbt ställa om till de nya utmaningar som en digitaliserad marknad för med sig. Nyckeln är kunskap på styrelse- och ledningsgruppsnivå.

– Viljan att digitalisera finns där och många har redan kommit igång med enskilda projekt inom enskilda affärsområden. Men nu är det upp till varje vd och chef att sätta tydliga strategimål med digitaliseringen och se till att hela organisationen är beredd på en omställning som berör alla affärsområden, från HR till service, säger John Gunnarson, ansvarig för små och medelstora företag på SAP.

SAP har tagit fram en digitaliseringsstudie för små och medelstora företag, som visar på värdet av digitalisering i ett företags olika utvecklingsfaser och affärsområden och vilka digitaliseringsinsatser som prioriteras av små och medelstora företag idag. Svenska företag rör sig alltmer mot molnlösningar för finans, inköp, HR, sälj och service, men en stor utmaning är att de då måste integrera de olika lösningarna med varandra. Ett riktigt högt värde, t.ex. inom produktinnovation, hållbarhet, resursförbrukning och kundinsikt, finns dock att hämta med genomgående dataströmmar.

Kundnöjdhet och kundupplevelse högt upp på digitaliseringsagendan – även hos IT-leverantörer

Det normala är att företagen börjar sin digitalisering på kundsidan. Slutkunderna ställer ofta högre krav och det är där man direkt kan se effekterna av digitala satsningar. Fredrik Malmgren är Director of Operations på Duni och han berättar hur medarbetarna nu är mer delaktiga i att förfina de digitala processerna. Ett konkret resultat är att man gått till 95 procent tillförlitlighet när kunderna lägger sina order hos Duni.

Hur affärskunder och konsumenter upplever IT-leverantörers förmåga att skapa värde, får sitt avtryck i att också leverantörerna ställer om sina lösningar och tjänster.

– Företagskunder måste snabbare kunna få ut ett tydligt affärsvärde av våra insatser. I fokus står smarta lösningar för konkreta affärsutmaningar i en specific bransch som implementeras inom fåtalet veckor med smarta metoder, säger John Gunnarson.

Här kan du läsa mer om hur små och medelstora företag ser på digitalisering i en studie från SAP och Oxford Economics.

Här kan du registrera dig till SAP-evenemanget ”Innovation kostar idag mindre än en kopp kaffe” den 14 november.

Se videon här.