>

​Hur gör företag och myndigheter bäst för att dra nytta av data? Möt SAP i Almedalen 2019

Om nya tekniker som artificiell intelligens var speciellt haussade under Almedalen 2018, så handlar den aktuella bilden 2019 mer om hur näringslivet och offentlig sektor vill och får använda sig av data och vilka konkreta nyttor man önskar förverkliga. Nästan alla nordiska länder har numera en nationell strategi för digitalisering och AI, och samverkan mellan länder och inom EU för att driva på den långsamma utvecklingen börjar nu ta fart på allvar. SAP ligger i framkant när det gäller både smart användning av stora datavolymer och nya tekniker inom affärsmjukvara, samtidigt som vi aktivt engagerar oss för att underlätta för företag att använda dem och skapa värde.

Ett exempel är vårt nyligen lanserade öppna partnerskap Open Industry 4.0 Alliance, som omfattar flera stora industriföretag och deras leverantörer. Vi tror på branschövergripande partnerskap och utbyte av industriell data för att främja Europas AI-kompetens. Därför medverkar vi bla i International Data Spaces Association och arbetar med i EUs expertgrupp runt AI, samt arbetar med i European Big Data Value Forum.

Vi på SAP Svenska AB på plats för att möta och prata med er som vill lära er mer om vilka möjligheter som finns just för dig och ditt företag i din bransch att skapa värde från data. Med aktuellt 437.000 kunder i hela världen delar vi gärna med oss av de erfarenheter vi har. Eller träffa oss måndagen 1.7. då vi deltar i Tysk-Svenska Handelskammarens paneldiskussion hur Tyskland och Sverige blir ledare i ett digitaliserat näringsliv. Anmäl dig här: https://www.handelskammer.se/de/almedalen19.

Träffa oss i Almedalen 2019 måndag-torsdag 1.7.-4.7.:

Christina von Bergen, christina.von.bergen@sap.com, Tel. 0733-587537

Malin Teeling, malin.teeling@sap.com, Tel. 0725-848993

Susanne Kapfer, Susanne.kapfer@sap.com, Tel. 0733-587798