Vad är Experience Economy

SAP och Microsoft erbjuder smidig flytt till molnet

S​AP och Microsoft

SAP och Microsoft har inlett ett omfattande samarbete som ska göra det enklare för företag att flytta sina kärnsystem till molnet. Det är en fortsättning på den gemensamma satsningen som annonserades under namnet Embrace i maj i år. I första hand avser samarbetet SAP S/4HANA och SAP Cloud Platform på Microsoft Azure.

I det nya molnsamarbetet ingår förutom SAP och Microsoft också ett globalt nätverk av systemintegratörer som erbjuder helhetslösningar. De innehåller en enhetlig referensarkitektur, tydliga projektplaner och marknadsprogram som avsevärt underlättar övergången till molnet för kundföretagen.

Samarbetet innebär också att Microsoft kommer att återförsälja delar av SAP Cloud Platform tillsammans med Azure. Erbjudandet riktar sig till kunder som vill byta från egna installationer av SAP:s affärssystem och kärnsystemet SAP S4/HANA till att köra dem i en publik molninfrastruktur.

SAP kommer i sin tur att erbjuda Microsoft Azure till kunder som vill flytta till molnet och supportera detta genom branschanpassade tjänster, referensarkitektur och leverans av molntjänster. Detta gäller också befintliga och framtida kunder till SAP som kör SAP HANA Enterprise Cloud på hyperscaler-infrastruktur. Samtidigt betonar SAP att kunderna fortsatt har full valfrihet gällande molninfrastruktur.

Läs hela pressmeddelandet på engelska här.