SAP utser nästa generation toppledare

SAP:s Bill McDermott har beslutat att inte förlänga sitt kontrakt och avgår som vd. SAP:s styrelseledamöter Jennifer Morgan och Christian Klein har utsetts till nya verkställande direktörer och ska nu gemensamt leda bolaget i enlighet med styrelsens beslut. Jennifer Morgan har senast varit ansvarig för SAP Cloud Business Group och Christian Klein har varit verksamhetschef (COO).

Bill McDermott kommer att vara kvar i en rådgivande funktion till slutet av året för att underlätta övergången.

McDermott kom till SAP år 2002. Under hans tid som chef för Nordamerika kunde SAP öka sin marknadsandel avsevärt i regionen och sätta företaget på en tillväxtkurs. Han ledde senare SAP:s globala kundverksamhet och valdes in i verkställande styrelsen år 2008.

Under de tio år Bill McDermott varit vd har han lett bolaget till kraftig tillväxt, bland annat genom en utökning av lösningsportföljen och övergång till molnet. Nyckeltal som marknadsvärde, omsättning, vinst, medarbetarengagemang och miljömässig hållbarhet har under hans ledning ökat avsevärt sedan 2010.

Jennifer Morgan och Christian Klein har båda lång erfarenhet av mjukvarubranschen och speciellt inom mjukvara för företag. Båda sitter i SAP:s verkställande styrelse.

Jennifer Morgan kom till SAP 2004 och fungerade senast som chef för SAP Cloud Business Group med ansvar för Qualtrics, SAP SuccessFactors, SAP Ariba, SAP Fieldglass, SAP Customer Experience och SAP Concur. Hon valdes in i SAP:s verkställande styrelse år 2017.

Christian Klein började sin karriär på SAP för över 20 år sedan som student. Han har senast varit SAP:s verksamhetschef och också ansvarat för produktutveckling av affärslösningen SAP S/4HANA. Tidigare arbetade han som SAP SuccessFactors ekonomichef och SAP:s controlling-chef. Christian Klein valdes in som verkställande styrelseledamot år 2018.

Läs mer: https://news.sap.com/2019/10/sap-set-course-future-next-generation-leadership/

Bill, Jennifer and Christian