>
Hinder för digital transformation är inte alltid negativt

Hinder för digital transformation är inte alltid negativt

Hinder för digital transformation är inte alltid negativt

I vår enkät bland över 2 800 globala deltagare för vår rapport 4 Traits of Experience Economy Masters gjorde vi en upptäckt: Vi identifierade en grupp med organisationer som integrerar upplevelsedata och operationella data i hela verksamheten och använder de resulterande insikterna för att uppnå konkurrensfördelar.

Man kan kanske tro att dessa banbrytande företag lyckas bättre än andra för att de har övervunnit utmaningarna i samband med de omvälvande förändringar som krävs för att lyckas i upplevelseekonomin. Men vi upptäckte att det var tvärtom. Dessa interconnectors ställs inför fler hinder än andra företag – och det är ett tecken på framsteg. Interconnectors upplever mer friktion eftersom de driver sig själva bortom den industriella erans tankesätt, som de flesta organisationer fortfarande håller fast vid.

Interconnectors är mycket mer benägna än andra att modernisera sina IT-system för att förbättra informationsflödet och att integrera data från olika system. Men samtidigt har de oftare problem med exempelvis teknikintegrering (42 %) än dem som ännu inte har ändrat tankesätt och bytt operativ modell (29 %). Det är också mer sannolikt att interconnectors brottas med en rad relaterade frågor: införande av ny teknik, föråldrade system, inkompatibla dataformat, lagstiftning, datadelning, registrering och kvantifiering av upplevelseinformation och datakompetens.

Detta låter kanske inte så bra, men anledningen till att dessa banbrytare ställs inför den här typen av utmaningar är att de håller på att ta sig igenom de tuffaste aspekterna av digital transformation.

Så kan hindren för digital transformation övervinnas

Hur gör då interconnectors för att ta sig förbi föråldrade system, silos och processer som står i vägen för förändring? Jo, de följer de här principerna:

  • Konfrontera – och övervinn – stora hinder. De är inte rädda för att ruska om rådande förhållanden, integrera system och data, bryta ned silos och automatisera insikter.
  • Kom ihåg att systemmodernisering bara är början. De inser att en modern IT-infrastruktur bara är en nödvändig grund för den datadrivna transformation som intelligent teknik kan skapa möjligheter för.
  • Investera i ett automatiserat, intelligent lager. Interconnectors vet att det bara finns ett sätt att effektivt integrera operationella data och upplevelsedata och kunna tillämpa dem: att använda avancerade funktioner som maskininlärning och prediktiv analys. Det är det enda sättet att tolka upplevelsedata (kunders, anställdas och andra intressenters känslor och tankar) tillsammans med operationella data på ett snabbt, användbart och skalbart sätt.
  • Fokusera på framgång. Interconnectors ser redan högre intäkter och vinster tack vare sina satsningar och de har mer sannolikt planer på att öka sina investeringar framöver.

Satsa för att vinna

Interconnectors visar att en övergång till upplevelseekonomin kräver mer än att flytta program och data till molnet, mer än en ny IT-strategi. De bygger ut motorn som driver deras företag och det kräver ett nytt tankesätt.

Alla vet vi att förändring är jobbigt. Innan man bemästrar ny teknik och upptäcker fördelarna med den gör man fel ibland och frekventa uppgraderingar behövs i början. Det är också svårt att släppa system och processer som har funkat bra tidigare, även om man förstår att det är nödvändigt.

Men digital transformation kommer att bli lättare allteftersom teknik som fortfarande är ny, som AI och maskininlärning, mognar och blir betydligt mer sofistikerad. (Och den betalar sig redan för interconnectors.) För att utvecklas krävs under tiden fortsatta investeringar och förnyat engagemang i slutmålet: att väva samman upplevelsedata och operationella data för hela företaget.

Om det känns som att du hela tiden stöter på patrull är du troligen på rätt väg. Gör som interconnector-företagen och kör på.

Du kan läsa mer om hur man hanterar digital transformation med framgång vid övergången till upplevelseekonomin i SAP Insights research center-rapporten 4 Traits of Experience Economy Masters.