>

SAP satsar på tydlighet och valfrihet för kunderna – kärnsystemet SAP S/4HANA underhålls till slutet av 2040 och SAP Business Suite 7 fram till 2030

SAP kommer att garantera underhåll för sitt kärnsystem SAP S/4HANA till slutet av 2040. Samtidigt erbjuder man ett utökat grundunderhåll av de kärnapplikationer som ingår i SAP Business Suite 7 fram till slutet av 2027 – och sedan kan kunderna själva välja ett utökat underhåll till slutet av 2030.

– Våra kunder har gjort klart att de vill bygga vidare på SAP S/4HANA och de förväntar sig att SAP också har ett långsiktigt åtagande med plattformen. Vi vet att våra kunder genomför stora förändringar med hjälp av lösningen och våra användargrupper bekräftar det. En färsk undersökning från användargruppen i USA visade att det inte fanns en enda kund som inte planerade att migrera till SAP S/4HANA. Dessutom indikerar den tyskspråkiga användargruppen i sin nyligen publicerade undersökning att kundinvesteringarna i SAP S/4HANA ökar avsevärt. Vi kommer nu att erbjuda ytterligare valmöjligheter för att man ska kunna gå över till SAP S/4HANA i sin egen takt, säger Christian Klein, co-CEO och styrelseledamot i SAP.

– För våra kunder är SAP S/4HANA framtidens arkitektur och plattform. Vi vill att våra kunder ska vara framgångsrika och ha valmöjligheter – och därför väljer vi nu att informera om vårt långsiktiga åtagande för att bygga förtroende hos våra kunder. Den starka tillväxt vi sett under 2019 bekräftar att vi har rätt strategi för SAP S/4HANA och att efterfrågan är fortsatt hög, säger Thomas Saueressig, styrelseledamot och ansvarig för SAP Product Engineering.

Stark tillväxt och flexibilitet

SAP S/4HANA är nästa generations applikationsplattform som gör att man kan bygga det intelligenta företaget med hjälp av AI-baserad automation. Samtidigt får kunderna hjälp att gå över till moln- och hybridmiljöer som förenklar arbetet och minskar kostnaderna. Över 13 800 kunder har redan valt SAP S/4HANA och tusentals använder aktivt lösningen för att förändra och digitalisera sina företag. Nyligen gjorda undersökningar från både användargruppen i USA (ASUG) och Tyskland (DSAG) visar att kunderna gör betydande investeringar i SAP S/4HANA. DSAG rapporterar att över 49 procent av kunderna planerar att migrera till SAP S/4HANA inom de kommande tre åren medan ASUG-rapporten visar att antalet kunder som inte har några planer på att flytta till SAP S/4HANA har sjunkit till noll.

SAP stöder övergången med ett komplett program av erbjudanden, tjänster och verktyg tillsammans med ett omfattande ekosystem av IT-tjänsteleverantörer som representerar över fyra decennier av kontinuerlig framgång, innovation och tillväxt när det gäller att införa SAP-lösningar.

Det långsiktiga åtagandet för SAP S/4HANA fram till 2040 och utökat underhåll av SAP Business Suite 7 är ett resultat av samarbetet med kunder, användargrupper och partner.

Valfrihet och investeringsskydd

SAP kommer dessutom att erbjuda ytterligare två år med grundläggande underhåll av kärnapplikationerna i SAP Business Suite 7. Under denna avslutningsfas fortsätter SAP att leverera viktiga underhållsfunktioner som kunderna behöver. Det kommer inte att ske några avtalsförändringar och inga extra avgifter tillkommer.

Efter denna fas kan kunderna välja hur de vill fortsätta med underhållet för sina kärnapplikationer i SAP Business Suite 7 från 2028 och framåt:

  • Kunder som behöver support för sina applikationer under längre konverteringsfaser till SAP S/4HANA kan använda det utökade underhållserbjudandet. Erbjudandet kommer att finnas tillgängligt i ytterligare tre år från början av 2028 fram till slutet av 2030 och kommer kosta två procent mer än det nuvarande underhållet av kärnapplikationer i SAP Business Suite 7.
  • Kunder som inte bestämmer sig för den utökade underhållsnivån i slutet av 2027 men väljer att fortsätta med sina SAP Business Suite 7-applikationer, överförs automatiskt till en kundspecifik underhållsmodell som tillhandahåller bassupport till oförändrade avgifter.

Klicka här för att läsa hela pressmeddelandet på engelska

SAP Extends Its Innovation Commitment for SAP S/4HANA, Provides Clarity and Choice on SAP Business Suite 7