SAP slår ett slag för digital demokrati och blir stödpartner till Kodcentrum

Kodcentrum är en ideell förening som gratis introducerar barn till programmering och digitalt skapande, samtidigt som de arbetar för att bredda bilden av vem som kan programmera och vad man kan skapa med kod.

Det gör dem genom att anordna terminsbaserade kodstugor, barnhack, utbilda lärare samt att skapa inspirerande läromaterial som uppmuntrar barn till kreativt skapande med kod.

Kodcentrum vision är att alla barn ska ha möjligheten och självförtroendet att lära sig att skapa med kod oavsett förutsättningar.

Klicka på bilden för att se video om Kodcentrum

Varför programmering?

Programmering och digital kompetens är en demokratifråga och en förutsättning för att kunna få jobb i framtiden. I vårt alltmer digitaliserade samhälle är programmeringskunskaper samt en förståelse för hur digitala tjänster och produkter fungerar avgörande för att kunna ta del av viktiga samhällsfunktioner. Genom att ge barn möjligheten att själva skapa med kod får de en chans att upptäcka den digitala världen och känna att de själva kan vara med och påverka samhällsutvecklingen som aktiva producenter.

År 2022 beräknas det saknas omkring 70 000 programmerare i Sverige. Genom att stötta Kodcentrums arbete är vi på SAP med och säkrar framtidens kompetensförsörjning.

Volontärer = kodhjälte

Kodcentrums aktiviteter görs möjliga genom ett 150-tal volontärer runt om i landet som brinner för mötet att väcka barns intresse för att koda. De är verkliga kodhjältar! Volontärens roll är att vara en förebild och visa bredden i vad som är möjligt att skapa med kod utifrån olika intressen och yrkesroller.

Klicka på bilden för att se video om Kodcentrums kodhjältar

Varför inte använda dina volontärtimmar till att bli kodhjälte du med?

Kontakta Juliana Saouma, CSR lead SAP Sverige eller Kodcentrum på hej@kodcentrum.se.