>

Supply Chain Management: Motståndskraft är det nya svarta

En COVID-19 kris, på toppen av en redan växande global volatilitet, förändrar det allmänna synsättet när det kommer till hanteringen av leveranskedjan. En övergripande motståndskraft ersätter marginell effekt och huvudfokus läggs på öppenhet, automatisering och nya affärsmodeller.

I dagens utvärderingar rapporterar nästan alla företag att de påverkats av pandemin. Somliga drabbas av stora förändringar i efterfrågan och andra av förändringar när det kommer till utbud. Dessa grundläggande och drastiska störningar drabbar dessutom olika hårt beroende på industri och geografiskt område.

Innan COVID-19 var svajiga politiska och sociala faktorer några av de mest kritiska frågorna som ledare inom leveranskedjan stod inför. Tiden innan pandemin var Brexit, EU, handelskrig mellan USA och Kina, ja till och med klimatförändringarna och förändringarna för energi, transport och produktion utmaningar som stod utanför vår dörr.

COVID-19 ersätter inte dessa typer av utmaningar. Men med största sannolikthet kommer pandemin fördjupa och accentuera dessa faktorer eftersom utvecklingen av viruset sprids i olika hastigheter för olika länder. Varje land befinner sig i en konstant våg av en andra våg, vilket kräver återigen hårdare restriktioner för företagens olika verksamhetsprocesser och leveranskedjor.

Leveranskedjans transparens

Även om coronakrisen påverkar dynamiken i redan befintliga kriser, är den goda nyheten att företagen redan har påvisat en stor förmåga att hantera osäkerheter och förändringar. Vi har tillexempel sett extremt snabba implementeringar av nya produktlinjer för virusskyddsutrustning.

Detta är delvis tack vare modern affärsteknik som möjliggör synlighet i lagernivåer, efterfrågan och leveranskedjans begränsningar. De företag som är närmast att ha en helhetslösning, ”nervcenter”, ”cockpit” eller ”control tower” med synlighet över hela leveranskedjan kommer sannolikt att vara först med att producera alternativa lösningar och relevanta åtgärder.

Under tidigare decennier användes denna detaljerade intelligens för att konkurrera om effektivitet när det blev alltmer vanligt med globala leveranskedjor. Offshoring av produktionen till Östasien motiverades främst med kostnadsminskningar, men nu står dessa globala försörjningskedjor inför dramatiska förändringar. Enligt The Economist är 70% av världens smartphones monterade i någon av Kinas regioner. En annan kinesisk region står för hälften av den globala laptop-produktionen. Det kanske är kostnadseffektivt, men idag har det blivit en riskfaktor när det kommer till geopolitik, klimatförändringar och pandemier.

Den digitala leveranskedjan är fortfarande väsentlig. Förmågan att agera snabbt på realtidsdata och förutsägelser, är mer än någonsin vad företagen letar efter. Det är nyckeln till att hålla sig motståndskraftig vid stora förändringar.

Automatisering är fortfarande relevant

Redan innan COVID-19 äntrade scenen, var automatisering högt upp på agendan för ledande leverantörskedjor, med löftet om smidig produktion, större transparens och lägre kostnader. Ett övertygande argument i sig men som nu förstärks ytterligare i och med pandemin.

Intelligent automatisering innebär mindre mänskliga resurser för en viss produktionslinje, vilket minskar risk för viral överföring och säkerställer kontinuiteten i verksamheten. 3D-utskrift och all teknik som ingår i Industri 4.0 öppnar dörren för lokal tillverkning eller flytta produktionen till kunden. Artificiell intelligens tillåter oss att driva ett större antal små, effektiva anläggningar snarare än få massiva fabriker i låglöneländer.

Planering i fokus

Medan planering utifrån efterfråga har blivit en relativt rutinmässig uppgift för många planerare, utlöste COVID-19-pandemin oplanerade förändringar i efterfrågan – både upp och ner i försörjningskedjan – och förstärkte instabiliteten i många branscher. Detta var (och är fortfarande) ett stressmoment när det kom till planering inom leveranskedjan hos många företag.

Enligt McKinsey’s Knut Alicke (see “Demand planning in the COVID-19 Crisis,” which will appear in the September/October issue of Supply Chain Management Review) måste företag fokusera på sju förändringsområden; förändring av förutsägelsemodeller, identifiera framtidens efterfråga, förstå leveranskedjans dynamik, öka kommunikationen med kunderna, rekonstruera S&OP processer, planera produktportföljen och rengöra data inför framtiden.

För mig sänder förändringens hastighet och dess globala omfattning ett tydligt meddelande till strategiska leverantörskedjechefer: en ökad digital transparens kommer ge fördjupade och handlingsbara insikter. De kommer göra mer med mindre, tack vare en hög nivå av automatisering, och de kommer leverera mer värde till deras kunder men på helt nya sätt.

Vill du fördjupa dig i leveranskedjans motståndskraft?

Delta virtuellt på SAP Supply Chain Resilience Conference, den 6 oktober, 2020

 

Anders Björklund
Head of SAP Digital Supply Chain, Nordics & Baltics