>

Nytt SAP-verktyg mäter företagets CO2-avtryck genom hela värdekedjan

SAP nya mjukvarulösning SAP Product Carbon Footprint Analytics mäter och analyserar koldioxidutsläpp. Det är en del av företagets hållbarhetsinitiativ inom Climate 21-programmet och gör att företag på ett konkret sätt kan komma igång med att mäta sitt miljöavtryck. Utifrån den kunskapen kan man sedan utveckla egna metoder för att göra sin verksamhet och sina produkter mer hållbara.

Sverige har som mål att vara koldioxidneutralt år 2045 och dessutom ett av världens första fossilfria välfärdssamhällen. För att uppnå det måste svenska företag delta aktivt i arbetet och minska sitt koldioxidavtryck.

Climat 21-programmet hjälper företag att nå sina miljömål genom att göra hållbarhetsmätningar i SAP:s programvarulösningar under de närmaste tre åren. SAP är övertygat om att ett hållbarhetstänkande är avgörande för företagens lönsamhet och långsiktiga överlevnad. Climate 21 hjälper kunderna att förstå, analysera och optimera koldioxidavtrycket för sina produkter och verksamheter.

Den första av Climate 21-lösningarna som lanseras är SAP Product Carbon Footprint Analytics. Den använder data från affärssystemet SAP S/4HANA och beräknar produktens koldioxidavtryck med SAP Analytics Cloud. Kunderna ser effekterna av sina koldioxidavtryck och kan analysera och optimera sina utsläpp av växthusgaser för olika produkter genom hela värdekedjan – allt från produktion, råvaror och energianvändning till transport.

Klimatavtrycket blir en konkurrensfaktor

Genom att mäta koldioxidavtrycket kan man se miljöeffekterna av enskilda produkter. Även om det tar tid att få en helhetsbild är SAP övertygade om att det blir en avgörande konkurrensfördel för företagen i framtiden. Företag kan bara agera när de förstår effekterna av sina handlingar och genom att mäta effekterna av koldioxid blir det tydligt var det krävs åtgärder.

SAP fokuserar också på slutkunderna eftersom hushållens konsumtion står för den största andelen av koldioxidutsläppen. När företag förstår vilket koldioxidavtryck deras produkter får och använder informationen som en del av sin marknadsföring, hjälper det också indirekt konsumenterna att välja de produkter som har bäst miljöbetyg.

– Konsumentens val påverkar företag och deras leveranskedjor. Jag tror att vi snart kommer att se en vilja att betala för dyrare produkter med ett lägre koldioxidavtryck – en utveckling vi har sett med förnybar energi och ekologisk mat. Kostnaden för koldioxidutsläppen formar nya villkor för marknad och affärsstrategier. För företag blir hållbarhet och lågt koldioxidavtryck en ny konkurrensfördel, säger Per Alm, vd på SAP Sverige.

Komplett hållbarhetsverktyg 2023

Portföljen av Climate 21-lösningar kommer successivt att utökas med nya verktyg varje år inom områden som energieffektivitet, metanutsläpp, energi-, plast-, vatten- och markanvändning, integrerad cirkulär ekonomi och affärsnätverk. Målet är att erbjuda ett komplett utbud av hållbarhetslösningar år 2023.

Sedan början av 2020 har SAP samarbetat med kunder för att kartlägga behovet av Climate 21-programvara. Inledningsvis kommer fokus att ligga på branscher som tillverkar, transporterar eller säljer produkter som livsmedel, kemikalier, industriella maskiner och komponenter och bilindustrin. Men det är bara början – i ett senare skede kommer Climate 21-lösningar också att omfatta andra branscher.

 

Klicka här för att läsa den senaste ”SAP Integrated Annual Report”.

Klicka här för kortfakta om SAP.

Om SAP

SAP:s strategi är att hjälpa varje företag att fungera mer intelligent. Som marknadsledande inom företagsmjukvara hjälper vi företag av alla storlekar och inom alla branscher: 77 procent av världens transaktionsbaserade omsättning går genom ett SAP-system. Vår teknik för maskininlärning, sakernas internet (IoT) och avancerad analys gör att våra företagskunder kan skapa intelligenta verksamheter. SAP hjälper enskilda personer och organisationer att få djupa affärsinsikter och underlättar samarbete som vässar deras konkurrensförmåga. Vi förenklar tekniken så att kunderna kan använda vår programvara när och hur de själva vill – utan avbrott. Vår heltäckande svit av applikationer och tjänster gör att företag och offentliga verksamheter inom 25 olika branscher över hela världen kan vara lönsamma, hela tiden anpassa sin verksamhet och göra skillnad. Med ett globalt nätverk av kunder, partner, anställda och experter bidrar SAP till en fungerande värld och att göra människors liv bättre. Mer information finns på www.sap.com/sweden och news.sap.com/sweden.