>

SAP:s klimatarbete går snabbare än förväntat – ska bli klimatneutralt till 2023

SAP ska uppnå klimatneutralitet senast i slutet av 2023 – två år tidigare än planerat.

Det uppger SAP samtidigt som man släpper sin senaste årsredovisning SAP Integrated Report 2020 som redovisar finansiella, sociala och miljömässiga resultat samt hur de hänger samman. Förra året minskade företaget sina utsläpp av växthusgaser mer än förväntat, vilket till stor del beror på hur resmönster och arbetsliv förändrats för de 100 000 anställda runt om i världen under pandemin.

Den största förklaringen till utsläppsminskningen beror på den kraftiga nedgången av antalet affärsresor med flyg under 2020. Men även det stora antalet hemmajobbare har bidragit, eftersom utsläppen från både pendlingsresor och driften av kontorsbyggnader har minskat. Det har lett till att SAP överträffade sina minskade utsläppsmål med 43 procent, och genererade 135 kiloton (kt) koldioxid i stället för de förväntade 238 kt.

Som en måttstock låg utsläppen under 2019 på 300 kt. Genom att påskynda arbetet mot klimatneutralitet förutspår SAP att utvecklingen framåt kommer gå snabbare än beräknat. Samtidigt stärker företaget också sin ledande position inom klimat och hållbarhet.

I utsläppskalkylen räknar SAP in både direkta och indirekta utsläpp, inklusive utvalda utsläpp i leveranskedjan som affärsresor med flyg eller hyrbil och datacenter hos tredje part. Målet är att i första hand undvika utsläpp, sedan att minska dem och till sist att kompensera för dem. I så stor utsträckning som möjligt använder man sig av olika hjälpmedel för att minska klimatavtrycket, som exempelvis telefon- eller videomöten framför resor. Om utsläppen är oundvikliga utnyttjar SAP i stället hållbara innovationer som energieffektiv belysning på kontoren, effektiva kylsystem för datacenter och alternativa mobilitetslösningar.

SAP kompenserar också för sina utsläpp genom att stödja olika klimatprojekt och alla samarbetspartner måste följa The Gold Standard Foundations riktlinjer eller motsvarande kvalitetsstandarder. Dessutom driver SAP kontinuerligt nya företagsinitiativ som att sätta ett internt koldioxidpris på affärsflygningar.

Sedan 2017 har SAP jobbat mot ett forskningsbaserat klimatmål certifierat av Science Based Targets initiative (SBTi) för att öka det egna bidraget till att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Medan klimatneutraliteten endast gäller den egna verksamheten omfattar detta mål hela värdekedjan. Sedan 2014 har SAP använt 100 procent förnybar energi för att driva alla sina datacenter och tack vare sitt green cloud kan SAP erbjuda sina kunder klimatneutrala molnlösningar.

SAP följer FN:s hållbarhetsmål från 2015 och fokuserar framför allt på mål nummer 13 – att bekämpa klimatförändringarna. Här ligger företagets största styrka i att de kan hjälpa över 400 000 kunder runt om i världen att implementera klimatskyddsåtgärder, som till exempel Climate 21-programmet.

Under SAP Sustainability Summit, som hålls digitalt den 28-29 april 2021, kommer SAP att tillsammans med kunder och samarbetspartner presentera fler spännande lösningar inom klimat, cirkulär ekonomi, helhetsstyrning och rapportering.

 

Besök SAP News Center. Följ SAP på Twitter på @SAPNews.

Om SAP

SAP:s strategi är att hjälpa varje företag att fungera mer intelligent. Som marknadsledande inom företagsmjukvara hjälper vi företag av alla storlekar och inom alla branscher: 77 procent av världens transaktionsbaserade omsättning går genom ett SAP-system. Vår teknik för maskininlärning, sakernas internet (IoT) och avancerad analys gör att våra företagskunder kan skapa intelligenta verksamheter. SAP hjälper enskilda personer och organisationer att få djupa affärsinsikter och underlättar samarbete som vässar deras konkurrensförmåga. Vi förenklar tekniken så att kunderna kan använda vår programvara när och hur de själva vill – utan avbrott. Vår heltäckande svit av applikationer och tjänster gör att företag och offentliga verksamheter inom 25 olika branscher över hela världen kan vara lönsamma, hela tiden anpassa sin verksamhet och göra skillnad.

Med ett globalt nätverk av kunder, partner, anställda och experter bidrar SAP till en fungerande värld och att göra människors liv bättre. Mer information finns på www.sap.com/sweden och news.sap.com/sweden.