SAP Sverige ansluter som ny medlem i Diversity Charter

Ett viktigt steg framåt i arbetet med mångfald och inkludering.

Diversity Charter är en ideell organisation som driver ett nätverk för företag och organisationer som aktivt arbetar med mångfald för affärsutveckling. Nätverket ger företagen möjlighet att utbyta erfarenhet och kunskapsutbyte för utveckling genom att bjuda in till regelbundna aktiviteter.


Genom att vara medlem så engagerar man sig aktivt för att arbeta med attityder kring mångfald och inkludering inom den egna organisation. I dagsläget finns det runt 90 medlemmar i Sverige och organisationen finns i 26 länder inom EU. Diversity charter är världens största nätverk inom mångfald och inkludering och är lokaliserad inom EU-kommisionen.

Mångfald och inkludering på SAP

-Mångfald är ett faktum. Inkludering är ett val. En inkluderande kultur, inkluderande utvecklingsmöjligheter, och ett mångfaldigt ekosystem är nödvändig för vår strategi och framgång. En kultur med mångfald som införlivar varje medarbetares unika perspektiv är avgörande för att uppfylla vår vision och uppnå vårt uppdrag, säger Peter Berg, CFO på SAP Sverige.

Mångfald och inkludering är fundamental för SAP:s framgång. SAP är en global organization med anställda från 150+ nationaliteter, där anställda måste känna friheten att vara deras autentiska jag, för att företaget ska prestera som bäst. SAP uppmuntrar olika perspektiv och tror på att en organisation blir starkare genom en unik kombination av kultur, ras, etnicitet, ålder, kön, sexuell läggning, könsidentitet, fysisk eller mental förmåga, och livssituation.