>

Ökat intresse i Norden för affärssystem i molnet

Ständiga förändringar i omvärlden har gjort det allt viktigare för företag att snabbt kunna ställa om sin affärsverksamhet – och samtidigt dra nytta av nya innovationer utan att behöva göra alltför kostsamma investeringar.

Det finns flera fördelar med att ha sitt affärssystem i molnet och på SAP ser man ett växande intresse i Norden för RISE with SAP, en heltäckande tjänst för att standardisera och förenkla övergången till det molnbaserade affärssystemet SAP S/4HANA Cloud.

SAP har över 100 000 anställda och i dag arbetar alla i någon form med molnlösningar. Det många inte vet är att SAP har hela 240 miljoner betalande användare av sina molnlösningar.

Henning Klemp är en av dem som går i täten med titeln SAP S/4HANA Cloud Evangelist sedan den 1 april.

– Hela SAP har transformerats till molnet parallellt med att vi hjälper våra kunder att göra samma resa. Alla interna rutiner och processer har förenklats och vi lever verkligen som vi lär. Efter tre år på SAP är jag imponerad över hur snabbt vi själva lyckats med vår interna transformation, säger Henning Klemp.

Tänka i nya banor

SAP S/4HANA Cloud är en molnlösning som utvecklas hela tiden och gör att man själv måste vara öppen för att tänka i nya banor och utveckla sina processer. Den kan också integreras mot befintliga lösningar med hjälp av över 2 000 färdiga API:er (Application Programming Interface).

 

Det ökade intresset för molnlösningar beror på en rad olika faktorer – inte minst behovet av att förnya sina affärsprocesser, så kallad transformation.

Företagen vill frigöra sig från många av de operationella frågor som är förknippade med IT-drift och i stället fokusera mer på affärsutveckling och nya leverans- och intjäningsmodeller. Molnbaserade affärssystem passar därför perfekt eftersom man använder färdiga moduler och ständigt har tillgång till nya innovationer. Dessutom gör molnet det lättare att använda annan teknik som ökar effektiviteten, till exempel maskininlärning och prognoser, automatisk tolkning av dokument och robotik.

Bort från silobaserade system

Företag som har traditionella silobaserade eller föråldrade system jobbar i uppförsbacke för att möta alla nya förändringar. Orsaken är att deras lösningar är monolitiska. De blir ofta alltför rigida med tiden, är tidsödande att bygga vidare på och de är inte anpassade för att använda ny molnteknik som AI sakernas internet.

Steget till molnet från en komplex egeninstallerad lösning kan uppfattas som komplicerad och oöverkomlig för många företagsledare. RISE with SAP har utvecklats just med det i åtanke. Genom att använda denna tjänst tar SAP ansvar för hela leveransen inklusive driften av lösningen och alla nödvändiga mjukvarukomponenter. Kunden kan själv välja infrastruktur från till exempel SAP, AWS, Microsoft och Google – allt i ett licensavtal från SAP.

Tre steg för att ställa om till molnet

RISE with SAP är en tjänst för företag som vill ställa om sin egen verksamhet. Den lanserades 2021 och används redan av över 2 000 företag. Tjänsten består förenklat av tre steg. Först görs en analys av företagets affärsprocesser och en matchning mot SAP:s standardprocesser. Sedan hjälper SAP till att flytta verksamheten till molnet – och som sista steg påbörjar kunden sin egen innovationsresa.

Som kund får man ett komplett stöd hela vägen från den inledande analysen fram till driftsättning. En viktig del under resans gång är SAP Activate, en övergripande projektplan som används tillsammans med en plattform. Det gör det möjligt att komma fram till vilka tjänster som företaget behöver.

I SAP Activate ingår 700 heltäckande affärsprocesser enligt branschstandard och 250 AI-scenarier som kunden kan använda som legobitar. Nya processer tillkommer också hela tiden eftersom det är en SaaS-lösning.

Många etablerade storföretag står i begrepp att gå över till molnet och ersätta sina egeninstallerade system. Andra företag knoppar av delar av sin verksamhet för att direkt låta dem bli mer agila och molnbaserade.

– SAP har lång erfarenhet av att hjälpa stora företag med ERP-lösningar men i dag är cirka 80 procent av alla kunder små eller medelstora företag. Det är därför inte förvånande att allt fler nystartade företag väljer RISE with SAP. De har tagit in kapital och gått igenom första fasen av sin utveckling och nu vill de gå vidare och satsa globalt, berättar Henning.

IDC har också gett SAP S/4HANA Public Cloud högsta betyg i sin senaste analys över globala SaaS- och molnbaserade affärssystem.

Stort ekosystem med partner

SAP erbjuder en stor fördel med sitt ekosystem av över 20 000 partner runt om i hela världen. Dessutom kan kunderna välja speciallösningar som anpassats för cirka 25 olika branscher. Enligt Henning Klemp har SAP också ett försprång genom att lika mycket vara är ett processföretag som ett mjukvaruföretag.

– Vi har ett momentum nu inom molnlösningar och en vilja att bidra till utveckling som sträcker sig från ledning till partner och enskilda medarbetare. SAP kommer fortsätta att vara en dominerande aktör inom affärssystem i molnet, slår Henning fast.