>

Bort med skygglapparna – tänk nätverk

Företag med ett positivt arbetsklimat drar till sig de bästa talangerna. I skarp kontrast till de arbetsplatser som präglas av byråkrati och brutal ordergivning. Genom att öppna oss, bygga och tänka nätverk skapar vi den positiva miljö som får medarbetare och företag att trivas.

När nya generationer kommer in på arbetsplatsen ställer det nya krav på sättet att arbeta. En positiv företagskultur fungerar som en magnet för duktiga personer och tar fram det bästa i oss. Det gör inte hårda, brutala och byråkratiska processer. Det intressanta är att vi pratar mycket om nätverkande och vi hyllar idén, men på många håll är vi fortfarande hierarkiska och orderpräglade.

För mig är det a och o att ha en positiv inställning och hellre se möjligheter än problem. Det är inte alltid lätt, men om grundinställningen och attityden är positiv är det lättare att ta itu med problemen. Människor vill följa en ledare som ser möjligheterna och kan få andra att göra detsamma. Det är en viktig ledaregenskap och kommunikationen måste vara direkt och enkel – och helst innehålla ett stort mått av berättande.

Måste kännas toppen att vara med

Vi måste bli bättre på att tänka och agera som utökade nätverk. Grundtanken måste vara att vi är jämställda och att alla har rätt att vara här och ha en åsikt. Både i relationen mellan människor och i relationen mellan företag. Det tar jag med mig från de djupa samarbeten vi har med våra kunder. Även om affärsmålen och det tekniska innehållet till synes är nästan desamma, är den mänskliga upplevelsen väldigt olika.

Vi möter ofta arbetskulturer präglade av öppenhet, ambition och positivitet. Här arbetar kundens medarbetare och våra medarbetare nära varandra, lär känna varandra väl och strävar efter bästa möjliga utfall. Och när det känns toppen att vara med i projektet ur ett mänskligt perspektiv blir resultatet vanligtvis mycket bättre och skapar mer värde. Det attraherar nya medarbetare och får entusiasmen att blomstra exponentiellt. Men det händer också att vi möter motsatsen.

Upplevelsen inifrån

SAP arbetar på en företagsmarknad där den digitala kärnan är ryggraden i kundernas verksamhet. Det finns inget utrymme för kortsiktig själviskhet här. I vår bransch är det vanligt med försäljnings- och implementeringsprocesser som tar månader och år. Därför kommer vi nära kunderna och delar deras ambitioner och frustrationer. Vi får också ett smakprov på den kultur som kännetecknar insidan av varje organisation.

I våra egna led måste vi göra upp med passiva anfallare i laget som helt enkelt står stilla och väntar på bollen för att sparka den i mål. Det kan till exempel vara den firade säljaren som får en namnteckning på ett kontrakt. Men hon skördar egentligen bara frukterna av allt arbete som görs på försvaret och mittfältet. Hela teamet behövs för att vara en värdeskapande partner för kunden.

Lika lite konstruktivt är det att möta en lite paranoid kund som med skygglappar fokuserar på nästa utgift och inte har en långsiktig syn på digitalt värdeskapande. Sådana skygglappar kan innebära att du enbart fokuserar på köpet och mitt i misstroendet går miste om all energi, erfarenhet och entusiasm i leveransen.

Belöning på lång sikt

Den ena arbetsplatsen kan vara inspirerande och utmanande. Och en annan kan vara energi- dränerande och tung. Själv motiveras jag av att arbeta med ledare som tänker långsiktigt.

Grunden är ett bra partnerskap där alla är människor och stämningen är ärlig med fokus på uppgiften. Oavsett vad som står på visitkortet. Nätverk och ömsesidig respekt över klyftan mellan kund och leverantör och mellan specialist och generalist – det får alla på tårna. Man vill instinktivt hjälpa, bidra och nicka med huvudet i en så psykologiskt säker och öppen process. Det är också lättare i en sådan miljö att få till bra avtal som gynnar alla.

Och den moderna affärsvärlden handlar om just nätverk och partnerskap. Jag ser SAP som en partner till våra kunder, snarare än en leverantör. Vi har fått möjligheten att arbeta med några av de finaste företagen i Sverige och vi är stolta över hur viktiga våra lösningar och tjänster är för våra kunder. Det är så mycket mer givande och effektivt att arbeta i partnerskap. Kunden kommer att få ut mer av partnerskapet och de lösningar som de köper från leverantören om vi förstår varandra bättre.

Jag kan bli lite skakad i min positiva världsbild när jag möter företagsledare som inte vill satsa på framtiden och fortfarande har en del gammaldags tänkande. De kanske kan prata om de stora visionerna, men i verkligheten agerar de bara för att uppfylla kortsiktiga mål.

I värsta fall får vi leverantörer som fastnar i ett negativt tankesätt och blir manipulativa, självcentrerade, generiska och till och med arroganta. Ingen kund vill ha leverantörer som beter sig på det sättet – då blir vi heller inte relevanta på lång sikt och kan inte tillföra något värde till kunden.

Vi står inför en teknisk revolution och högt på agendan är hållbarhet och artificiell intelligens. Här kommer det att vara de skickliga, personliga och modiga organisationerna som har bäst förutsättningar att lyckas.

 

av Antti Soini, vd SAP Svenska