>

Vägen till korrekta AI-svar går via egna data

Visst ökar företagets konkurrenskraft när man använder AI, men det finns ingen anledning att själv utveckla tekniken från grunden. Lägg i stället fokus på människor, organisation och processer – och på att träna generativ AI på egna affärsdata för att undvika hallucinationer och felaktiga svar.

I mitten av juni kommer jag att åka till vårt årliga event Sapphire i Barcelona, Spanien. Där står generativ artificiell intelligens och hur man ska ta sig an allt nytt högt upp på agendan. Men företag behöver inte komplicera det hela, rusta med en armé av AI-experter och utveckla egna modeller och metoder. Viktigare är att kartlägga sitt eget kompetensgap för att kunna förutse, reagera på och dra nytta av den nya tekniken. Att hjälpas åt för att anpassa sig till en miljö som hela tiden förändras.

Det kräver medarbetare som är skickliga på att interagera med andra människor. Kritiskt tänkande, nyfikenhet, anpassningsförmåga och flexibilitet kommer att vara viktiga egenskaper. Liksom självklart också kreativitet och samarbetsförmåga. Med AI blir det mer relevant än någonsin att interagera med andra och bygga relationer.

I slutändan handlar det om hur artificiell intelligens påverkar affärsprocesserna. ChatGPT gör det tydligt för de flesta att marknadsföring och kundinriktad kommunikation kommer att påverkas. Men hur blir det med alla andra områden som HR, ekonomistyrning, logistik och distribution?

Låt AI genomsyra allt och bygg partnerskap

Fortfarande kan de stora språkmodellerna vara opålitliga. De hallucinerar, de svamlar och svaren varierar beroende på hur frågorna formuleras. Men affärsverkligheten kräver noggrannhet och korrekthet. Vi kan inte förlita oss på blixtsnabb respons som riskerar att vara felaktig. Därför är det viktigt att generativ AI tränas specifikt på våra egna affärsdata – och de i sin tur måste vara förankrade i en strukturerad datagrund.

På SAP använder vi strategin att bygga in AI i alla delar av våra lösningar. Vi ser oss själva i långsiktiga partnerskap med open source-världen, hyperscalers och till exempel Nvidia, som vi nyligen har utökat vårt partnerskap med. Själva kommer vi att vända på varje sten för att hitta det rätta och mest produktiva sättet att använda AI för de affärsdata och processer som är vårt DNA och hemmaplan.

Lämna det tekniska grovjobbet till andra

I de finansiella systemens barndom pågick en strid mellan kundanpassning och standardsystem. Standardiseringen vann i längden, och i molnets tidevarv har standardiseringen fått ännu större betydelse och värde. Det som någon tidigare utvecklade själv är nu en digital tjänst.

Det ska vi nu dra lärdom av inom AI-området. Företag kan vara säkra på att leverantören av deras heltäckande HR-system för rekrytering, personlig utveckling och bibehållande av medarbetare, till exempel, just nu identifierar sätt att realisera värdet av AI i HR-processer. Låt leverantören göra det tekniska grovjobbet så kan du ägna dig åt att förbereda företagets kultur och tankesätt för en framtid med AI.

Fokusera på affärsprocesserna

Det är viktigare att kunna sin affär än att tränga djupt in i generisk AI-teknik. Därför kommer det att vara avgörande att sätta affärsprocesserna främst när vi tar AI i bruk. Personligen ser jag fram emot större processeffektivitet. Transparens och synlighet från början till slut i avgörande processer genom hela värdekedjan.

Först måste vi bara se till att snabbheten inte går ut över kvaliteten – så att vi kan lita på våra IT-system.

av Antti Soini, vd SAP Svenska