>

SAP hjälper kunderna att ställa om med SAP LeanIX, SAP Signavio, WalkMe, Joule och RISE

Under SAP Sapphire i Barcelona presenterade SAP en rad nya möjligheter för företag att ställa om sina verksamheter. Alla RISE with SAP-kunder kan dra nytta av en kombination av lösningar för att snabbare införa ny teknik, få bättre leveranskedjor och bli mer hållbara. Där ingår bland annat SAP LeanIX som kan kopplas till SAP:s generativa AI-assistent Joule, SAP Signavio för bättre affärsprocesser och AI-plattformen från WalkMe, ett företag som SAP har för avsikt att förvärva.

Företag måste ställa om för att arbeta mer digitalt och hållbart. Men ofta hindras de av att inte ha full översikt över sina processer och applikationer – eller att de har begränsad kapacitet, kompetens, budget och bristande samordning mellan IT och affärsverksamheten. Det kan leda till förseningar, ökade kostnader och till och med misslyckade omställningar.

SAP LeanIX hjälper företagen att hantera sina applikationer och har en avgörande roll för deras omställning. Med SAP Signavio-lösningar får de ett stöd för att optimera och ställa om sina processer. Tillsammans ger det en bättre transparens och insikt i processer, applikationer, människor och data – allt det som behövs för att gå från strategi till handling.

WalkMe – automatiska funktioner för arbetsflöden i appar

Nyligen berättade SAP också om sina avsikter att förvärva WalkMe, ett bolag som arbetar med digitala plattformar (DAP – digital adoption platforms). WalkMe hjälper företag att hantera ständiga teknikförändringar genom att hjälpa användarna med automatiserade funktioner så att de kan utföra sina arbetsflöden i ett obegränsat antal olika applikationer.

– Applikationer, processer, data och människor är de fyra viktigaste delarna i en framgångsrik affärstransformation. Genom att förvärva WalkMe kommer vi att fördubbla det stöd vi ger våra slutanvändare och hjälpa dem att snabbt ta till sig nya lösningar och funktioner för att få ut maximalt värde av sina IT-investeringar, säger Christian Klein, CEO och medlem av SAP SE:s styrelse.

Inom kort kommer WalkMe att lansera assistenten WalkMeX. Den använder WalkMes kontextuella medvetenhet och AI för att föreslå nästa steg i ett arbetsflöde, i vilken miljö som helst. WalkMeX kan alltid vara aktiv och fungerar som övre lager till alla applikationer, inklusive assistenter från andra leverantörer. Genom att integrera WalkMes starka anpassningsförmåga med SAP:s digitala assistent Joule får alla SAP-kunder ännu bättre AI-assistenter och blir mer produktiva. Dessutom fungerar integrationen av e-utbildningsfunktioner i SAP Enable Now-lösningen med WalkMe som en grund för SAP:s fortsatta användaranpassade strategi för omställning.

Grunden för att lyckas med AI

Nyligen utökade SAP-bolaget LeanIX sina företagslösningar med stöd för att införa och hantera AI i stor skala. SAP LeanIX bygger vidare på det datadrivna och automatiserade tillvägagångssätt som hjälper företag att identifiera föråldrade applikationer, fatta välgrundade beslut och driva moderniseringen av sitt IT-applikationslandskap. Nu kan företag lättare införa AI i alla sina applikationer. Det hjälper dem att sätta tydliga standarder för att bedöma AI-risker och skapa en gemensam förståelse för var AI kan göra störst nytta i organisationen.

– Vår strategi är att företag ska kunna ställa om i takt med att deras affärsmiljö förändras. Det gör vi genom att ge dem en integrerad och heltäckande bild av sina IT-applikationer och affärsprocesser. Vi påskyndar våra kunders modernisering, minskar riskerna med att ställa om och säkerställer att de har en förmåga att anpassa sig till AI och ny molnbaserad teknik, säger André Christ, medgrundare och General Manager för SAP LeanIX.

Ett viktigt steg i företagens digitala omställning är integrationen av SAP LeanIX inom RISE with SAP. Tjänstepaketet ger kunderna hjälp med att gå över till SAP S/4HANA i molnet och bygger på SAP:s Clean Core-strategi. Målet med strategin är att hjälpa företag att flytta sina lokala system, omvandla affärsprocesser, hålla en hög innovationsnivå och ha en flexibel molnstrategi.

– Kombinationen av RISE with SAP, SAP Signavio och SAP LeanIX är grunden för att lyckas med SAP S/4HANA. Det gör att företag kan omvandla sin affärsstrategi till konkret handling med precision och tydlighet. AI-assistenten SAP Joule bidrar till omvandlingen med intelligenta och kontextmedvetna insikter som leder till ännu snabbare beslutsfattande och förbättrad operativ effektivitet, säger Rouven Morato, General Manager SAP Signavio och SAP LeanIX.

Om SAP LeanIX

SAP LeanIX är marknadsledande inom Enterprise Architecture Management (EAM) och driver på moderniseringen av IT-landskap och kontinuerlig affärsomvandling. Programvaran som tjänst (SaaS) gör att företag kan skapa transparens så att de kan visualisera, utvärdera och hantera övergången till en ny IT-arkitektur. Genom att erbjuda ett datadrivet och automatiserat arbetssätt som förstärks med AI hjälper LeanIX företag att fatta välgrundade beslut och samarbeta mer effektivt. LeanIX betjänar över 1 000 företag globalt inom olika branscher, inklusive mer än 10 procent av Fortune 500 och hälften av tyska DAX 40-företag. Huvudkontoret ligger i Bonn, Tyskland, och LeanIX har en stark internationell närvaro med kontor i Boston (USA), London (Storbritannien), Paris (Frankrike), Amsterdam (Nederländerna) och Ljubljana (Slovenien). I november 2023 blev LeanIX en del av SAP. För mer information, besök www.leanix.net.

Om SAP Signavio

SAP Signavios lösningar hjälper företag att påskynda varje fas i ett transformationsprojekt så att de kan förbereda sig snabbare, implementera snabbare och realisera ett kontinuerligt värde. Som marknadsledare inom transformation av affärsprocesser vänder sig kunderna till oss för att få klarhet och vägledning om hur de kan förbättra verksamheten, processerna och resultaten. Vår unika portfölj av lösningar, metoder, innehåll och data är utformad för att hjälpa kunderna att skapa en kultur av samarbetsinriktade, datadrivna och kontinuerliga processförbättringar. SAP Signavio Business Process Transformation Suite är byggd för att stärka samarbetet mellan verksamhet och IT, koppla affärsstrategin till den dagliga verksamheten och skapa anpassningsbara och hållbara företag. För mer information besök www.signavio.com

Om WalkMe

WalkMe (NASDAQ: WKME), med huvudkontor i Tel Aviv, Israel, är en pionjär inom DAP-innovationer och lösningar så att företag effektivt kan navigera i den ständiga förändring som tekniken medför. Med WalkMe kan företag bli mer produktiva och minska riskerna genom att säkerställa konsekvent, ansvarsfull och effektiv användning av programvara och arbetsflöden. Vår AI-drivna plattform är ett övre lager ovanpå företagens befintliga IT-lösningar. Den identifierar var människor upplever hinder och levererar en personlig vägledning och automatisering i arbetsflödet. Kunder som IBM, Nestle, ThermoFisher Scientific och USA:s försvarsdepartement litar på WalkMe för att skapa de personcentrerade upplevelser som krävs för att öka effektiviteten i sina arbetsflöden och maximera avkastningen på programvaran.

Läs mer om nyheterna från SAPPHIRE här.

Om SAP
Som en global ledare inom företagsapplikationer och affärsdriven AI, är SAP (NYSE: SAP) en länk mellan affärsverksamhet och teknik. I över 50 år har organisationer förlitat sig på SAP för att bli framgångsrika genom att förena affärskritiska verksamheter som ekonomi, inköp, HR, leveranskedjor och kundupplevelser. Mer information finns på www.sap.com/sweden och news.sap.com/sweden.

Presskontakt
Ulrika Wass
Head of Nordic & Baltic Communications, SAP
+46 73 827 1074
ulrika.wass@sap.com