​Svenskar lägger mest arbetstid i Europa på att redovisa milersättning

En ny europeisk undersökning från SAP Concur visar att hela 64 procent sällan eller aldrig har med milersättningen i godkännandeprocessen. Trots att Sverige är det flitigaste landet i Europa med att begära milersättning (36 procent) är administrationen ineffektiv och kostar svenska företag och organisationer stora pengar i minskad produktivitet varje år.

Läs mer

​Affärsresenärer som bokar direktresor riskerar sin säkerhet

Mer än tre fjärdedelar av alla affärsresenärer i Storbritannien, Tyskland och Frankrike anser att deras arbetsplats tar hänsyn till deras säkerhet när de reser i jobbet. Det visar en rapport från Global Business Travel Association (GBTA) Foundation. Men samtidigt visar en annan studie som gjorts i samarbete med SAP Concur att det finns en hel del att göra för att öka säkerheten på området.

Läs mer

​Magnus Khysing ny Nordenchef för SAP-bolaget Concur

SAP har tillsatt Magnus Khysing som Nordenchef för det SAP-ägda bolaget Concur. Magnus Khysing har lett SAP:s nordiska beslutsstödsdivision sedan mitten av 2014. Nu kommer han att ansvara för den nordiska verksamheten för programvara inom resor och reseräkningar mot företag och organisationer i Norden. Concur köptes av SAP hösten 2014 och fokus är nu på en stark regional expansion.

Läs mer

SAP slutför förvärvet av Concur

​SAP:s förvärv av Concur Technologies Inc (NSDQ: CNQR) slutfördes idag. Därmed går SAP:s hitintills största uppköp i hamn. Tillsammans med de tidigare förvärvade bolagen Ariba och Fieldglass ger företaget en stark position inom affärsnätverkstjänster i molnet. Utöver mjukvaruapplikationer och lösningsplattformar för företag blir affärsnätverk SAP:s tredje strategiska pelare.

Läs mer

Inga fler objekt att ladda

Inga fler objekt att ladda

Följ SAP News

WhatsApp uppdateringar

Anmäl dig