SAP slutför förvärvet av Concur

​SAP:s förvärv av Concur Technologies Inc (NSDQ: CNQR) slutfördes idag. Därmed går SAP:s hitintills största uppköp i hamn. Tillsammans med de tidigare förvärvade bolagen Ariba och Fieldglass ger företaget en stark position inom affärsnätverkstjänster i molnet. Utöver mjukvaruapplikationer och lösningsplattformar för företag blir affärsnätverk SAP:s tredje strategiska pelare.

Läs mer

SAP inleder samarbete med Mentor Sverige

SAP inleder ett samarbete med Mentor Sverige för att finansiera mentorskap för ungdomar. Mentorskapen syftar till att stärka ungas självkänsla och framtidstro genom en vuxen förebild. Samtliga anställda inom SAP kommer att erbjudas möjlighet att bli mentor till en ungdom, eller att delta i ett studiemotiverande program för unga på någon av Mentors samarbetsskolor.

Läs mer

Inga fler objekt att ladda

Inga fler objekt att ladda

Följ SAP News

WhatsApp uppdateringar

Anmäl dig