Mikael Schwarzman ny chef för molnlösningar på SAP i Norden

SAP har utsett Mikael Schwarzman till ny nordisk chef för samtliga molntjänster: infrastruktur som tjänst (IaaS), plattform som tjänst (PaaS) samt mjukvara som tjänst (SaaS). Mikael Schwarzman är en del av den nordiska ledningsgruppen sedan den 1 augusti och rapporterar direkt till Jan Thorell, vd för SAP Norden och Baltikum.

Läs mer

SAP flyttar inköpsnätverket Ariba till HANA

SAP-företaget Ariba flyttar nu sin globala inköpsplattform till den realtidsbaserade SAP HANA-plattformen. Det första steget att flytta Ariba Spend Visibility har genomförts helt utan avbrott. Totalt omfattades tusentals företag och över 4,7 miljoner användare – och kunderna upplever nu att analysrapporteringen går 100 gånger snabbare.

Läs mer

SAP köper molnföretaget Fieldglass

SAP planerar att köpa Fieldglass, en leverantör av molnbaserade program för hantering av flexibel arbetskraft som t.ex. tillfälligt anställda och frilansare. Köpet av Fieldglass kompletterar SAP:s erbjudanden inom HR och personalhantering.

Läs mer

SAP erbjuder snabbspår till molnet

SAP:s kunder och partner får nu möjlighet att välja en enkel och flexibel hybridmodell på sin väg mot molnet. Befintliga SAP-lösningar kan byggas ut med molnapplikationer, inklusive applikationer från SAP-företagen Ariba och SuccessFactors. För kunderna innebär en sådan Bring Your Own License-modell (BYOL) att de kan byta både programlicens och underhållsavgift mot en molnprenumeration.

Läs mer

SAP presenterar nya affärsapplikationer i molnet

Bra design och enkelhet är avgörande för att användarna ska ta till sig tekniska lösningar. I dag presenterar SAP de senaste innovativa molnlösningarna för affärsområdena personal, kund, finans och leverantörer. Molnapplikationerna bygger alla på SAP HANA Cloud plattformen och ger samtliga molnbaserade SAP-lösningar en enhetlig bas.

Läs mer

Inga fler objekt att ladda

Inga fler objekt att ladda

Följ SAP News

WhatsApp uppdateringar

Anmäl dig