​SAP Cloud Trust Center ger alla realtidsinformation om molntjänster

SAP lanserar nu SAP Cloud Trust Center, en ny publik webbsida som ger realtidsinformation om aktiva molntjänster och beskrivningar av SAP:s arbete för ökad säkerhet och integritet. Genom att låta informationen vara tillgänglig för alla vill SAP främja öppenhet och höga leveransstandarder. Nyheten presenterades under den pågående konferensen SAPPHIRENOW i Orlando, USA.

Läs mer

Innovationer, informationsrevolutionen och Internet of Things – OpenText och SAP fortsätter effektiviseringsarbetet | SAP Innovation Forum 2017

OpenText och SAP är starka strategiska partners sedan över två decennier. Tillsammans har vi utvecklat unika kompletterande lösningar och innovationer för att hantera såväl strukturerad som ostrukturerad information. Samtidigt som SAP lanserade Digital Core som nav för ett företags strukturerade data och processer, lanserade OpenText en kompletterande Digital Content Platform…

Läs mer

​SAP investerar två miljarder Euro i sakernas internet

SAP presenterar en femårig investeringsplan med storsatsningar på nya innovationer, förvärv och ett nätverk av SAP-labb med inriktning på sakernas internet (Internet of Things, IoT). Två miljarder Euro kommer att investeras i att hjälpa företag och offentliga verksamheter att dra nytta av sensorer, smarta enheter och stora datamängder som med sakernas internet går att omvandla till affärer.

Läs mer

Inga fler objekt att ladda

Inga fler objekt att ladda

← Äldre inlägg

Följ SAP News

WhatsApp uppdateringar

Anmäl dig