​Nya generationen av medarbetare och chefer föredrar kontinuerlig uppföljning framför årliga uppföljningssamtal

De årliga utvärderingarna och utvecklingssamtalen räcker inte längre. Den nya generationen av medarbetare kräver direkt och kontinuerlig feedback kopplat till specifika ämnen. Många organisationer ser en begränsning i det gamla arbetssättet med årliga utvecklingssamtal och ser stor potential att öka medarbetarnas prestation med kontinuerlig feedback.

Läs mer

Inga fler objekt att ladda

Inga fler objekt att ladda

Följ SAP News

WhatsApp uppdateringar

Anmäl dig