Företagens traditionella utbildningsprogram räcker inte längre till

Pressmeddelande — Jenny Dearborn, Executive Vice President, Human Resources på SAP, berättar om varför de traditionella utbildningssystemen på företag inte längre räcker till. Med ett hotande kompetensgap inom allt som rör digitala kunskaper måste företagen nu intensifiera sina utbildningsinsatser. Enligt Jenny Dearborn gäller det att arbeta förebyggande och tidigt bedöma vilka kompetenser som kommer att behövas.

Läs mer

Kunskap på styrelsenivå är draghjälp för snabbare digitalisering i små och medelstora företag

​Sverige är känt för att ha många större företag som sätter innovation högt på agendan, inte minst inom traditionell tillverkningsindustri, men också inom handel och tjänster. Men även små och medelstora företag måste snabbt ställa om till de nya utmaningar som en digitaliserad marknad för med sig. Nyckeln är kunskap på styrelse- och ledningsgruppsnivå.

Läs mer

Have You Started the Journey towards Truly Digitizing Your HR and People Processes? | SAP Innovation Forum 2017

​More than ever, now is the time to step into the world of digitalized HR services, enabled by modern HCM.
The HR function wants to be seen as a business critical enabler, while delivering world-class HR services to the organization. It needs to cater to very different audiences, basically with a need to deliver efficiently mass customized HR services and at the same time being a change…

Läs mer

Digital Innovation in HR Driven by Data | SAP Innovation Forum 2017

​The pace of digitalization in HR is increasing and bringing HR to the forefront of digital HR service delivery. Some say the digital disruption of HR is here now. This may be true or just behind the corner, the truth is still that we are able to deliver a large part of HR processes and employee interaction with digitalized processes, using modern cloud (SaaS) solutions and apps.

Läs mer

Inga fler objekt att ladda

Inga fler objekt att ladda

← Äldre inlägg

Följ SAP News

WhatsApp uppdateringar

Anmäl dig