​SAP: Mångfald och inkludering på väg att bli nyckelfaktor för innovation

Stefanie Nennstiel har ett unikt jobb – alldeles för unikt enligt henne själv. Hon leder SAP:s globala Autism@Work-program som arbetar med att ta tillvara kompetensen hos människor med olika förmågor genom att rekrytera och inkludera dem bland företagets medarbetare globalt. Hon ser att bara en bråkdel av alla organisationer och företag har en tydlig strategi för att arbeta med mångfald.

Läs mer

​SAP driver på objektiv rekrytering med hjälp av artificiell intelligens

SAP kommer att använda maskininlärning för att upptäcka och undanröja alla subjektiva åsikter som färgar av sig på personalhanteringen – från anställningsbeslut till befordringar. Med hjälp av SAP SuccessFactors HCM Suite kommer företag att kunna identifiera och undvika omedveten subjektivitet i sina beslutsprocesser – och på sätt hitta de allra bäst lämpade medarbetarna oavsett kön och ursprung.

Läs mer

Inga fler objekt att ladda

Inga fler objekt att ladda

Följ SAP News

WhatsApp uppdateringar

Anmäl dig