SAP inleder samarbete med Mentor Sverige

SAP inleder ett samarbete med Mentor Sverige för att finansiera mentorskap för ungdomar. Mentorskapen syftar till att stärka ungas självkänsla och framtidstro genom en vuxen förebild. Samtliga anställda inom SAP kommer att erbjudas möjlighet att bli mentor till en ungdom, eller att delta i ett studiemotiverande program för unga på någon av Mentors samarbetsskolor.

Läs mer

Inga fler objekt att ladda

Inga fler objekt att ladda

Följ SAP News

WhatsApp uppdateringar

Anmäl dig