Capgemini ger skjuts åt svensk ”industri 4.0” med SAP

Capgemini lanserar en ny fullskalig branschlösning för tillverkande industri i Norden, MFGPath. MFGPath bygger på SAP:s minnesdatabas, SAP HANA, och den senaste versionen av SAP:s affärssystemsvit – S/4HANA. Den paketerade mjukvaru- och tjänstelösning ger medelstora företag inom tillverkningssektorn en möjlighet att på ett kostnadseffektivt sätt kunna nyttja SAP:s världsledande mjukvara.

Läs mer

Whitepaper från IDC om nordiska företag och tekniktrender

Analysföretaget IDC har tagit fram ett nytt whitepaper i samarbete med SAP kring tekniktrender och hur nordiska företag planerar att hantera strategisk IT och beslutsfattande i framtiden. Enligt IDC kommer i stort sett alla IT-investeringar fram till år 2020 att göras i den så kallade tredje plattformens teknik (”3rd platform”).

Läs mer

Nya sjukvårdsreformer kräver ny IT

Hälso- och sjukvården världen över står inför en rad utmaningar som kan sammanfattas till följande:

• Förbättrad patientnöjdhet och förbättrad upplevd kvalitet
• Förbättrad och jämlik hälsa för alla invånare
• Högre kostnadseffektivitet

Självklart kan inte en modell lösa sjukvårdens utmaningar, men en av de mest lovande lösningarna ser vi i värdebaserad sjukvård.

Läs mer

Inga fler objekt att ladda

Inga fler objekt att ladda

← Äldre inlägg

Följ SAP News

WhatsApp uppdateringar

Anmäl dig