Hur länge kan jag vänta med SAP S/4 HANA?

Det är snart ett år sedan SAP med buller och bång lanserade SAP S/4 HANA i Sverige. Under året har informationen fullständigt sköljt över oss. Nyfikenheten har varit stor och jag och mina kollegor har fått många frågor kring SAPs 4:e generations plattform SAP S/4 HANA.

Läs mer

SAP gör realtidsrapporter till en del av ledningsarbetet

Under den pågående konferensen SAP TechEd i Las Vegas presenterades SAP Digital Boardroom, en lösning som gör att en företagsledning kan få rapporter i realtid över hur verksamheten går. Digital Boardroom används redan internt inom SAP och kommer att ge styrelser, ledningar och andra beslutsfattare bättre möjligheter att fatta affärsbeslut som baseras på verklig data.

Läs mer

Inga fler objekt att ladda

Inga fler objekt att ladda

Följ SAP News

WhatsApp uppdateringar

Anmäl dig