Varför är det dags för ett nytt affärssystem?

Ett nytt affärssystem?! Nu hamnade säkert kaffet i vrångstrupen! Ska det vara nödvändigt tänker du och minns eventuellt projektet ni hade i samband med förra bytet av affärssystem. Sannolikt är det inga varma sköna känslor som uppstår inom dig och bara tanken kanske gör att viss oro sprider sig i kroppen.

Läs mer

SAP hjälper Haglöfs effektivisera prognos och budgetarbetet

Effektivare planering, rapportering och budgetering – det är resultatet när Haglöfs nu sjösätter en ny lösning för affärsplanering från SAP. Lösningen är fullt integrerad i den befintliga it-plattformen och uppfyller Haglöfs ökade behov av bland annat budgetering och prognostisering av lönekostnader – i realtid.

Läs mer

Lincube ny SAP-återförsäljare i Sverige

SAP har utsett Lincube till ny återförsäljare (Value Added Reseller) för lösningar inom Business Intelligence och Data Warehouse. Lincube arbetar redan i dag med SAP:s produktsvit Business Objects, bland annat med datavisualisering, rapportering och ETL. Nu ska Lincube aktivt vända sig till medelstora och större företag med SAP:s lösningar och sina egna tjänster i paket.

Läs mer

Inga fler objekt att ladda

Inga fler objekt att ladda

Följ SAP News

WhatsApp uppdateringar

Anmäl dig