SAP:s partner visar stark uppslutning kring SAP HANA

SAP HANA-plattformens potential ger också det växande ekosystemet av SAP-partner nya affärsmöjligheter för att skapa innovation och tillväxt. SAP fokuserar nu ännu starkare på sitt ekosystem kring SAP HANA genom att länka ihop olika typer av partner, möjliggöra utbyte kring lyckade utvecklings- och kundprojekt och lansera nya verktyg så att det går snabbt att komma igång med SAP HANA.

Läs mer

SAP presenterar nya affärsapplikationer i molnet

Bra design och enkelhet är avgörande för att användarna ska ta till sig tekniska lösningar. I dag presenterar SAP de senaste innovativa molnlösningarna för affärsområdena personal, kund, finans och leverantörer. Molnapplikationerna bygger alla på SAP HANA Cloud plattformen och ger samtliga molnbaserade SAP-lösningar en enhetlig bas.

Läs mer

Inga fler objekt att ladda

Inga fler objekt att ladda

Följ SAP News

WhatsApp uppdateringar

Anmäl dig