SAP leder marknaden för mobilappar enligt Gartner

Det oberoende analysföretaget Gartner positionerar SAP som marknadsledande inom mobilappar i sin nya rapport ”Magic Quadrant for Mobile Application Development Platforms (MADP)” för 2014. Gartner har utvärderat en stor mängd företag efter hur de nått sina egna mål och sin effektivitet.

Läs mer

SAP marknadsledande inom mobila företagsappar enligt IDC

Analysföretaget IDC lyfter fram SAP som marknadsledande och det företag som har högst omsättning inom utveckling av mobila företagsappar. I rapporten ”Worldwide Mobile Enterprise Application Development Platform 2013–2017 Forecast and 2012 Vendor Shares” framgår att SAP Mobile Platform har nästan 49 procent av marknaden.

Läs mer

SAP lanserar Mobile Platform 3.0 och ny molnversion

SAP Mobile Platform 3.0 (SMP 3.0) är den senaste versionen av SAP:s plattform för utveckling av mobila applikationer. Den gör att företag snabbt och kostnadseffektivt kan utveckla användarvänliga mobila applikationer. SMP 3.0 har marknadens bredaste uppsättning plattformstjänster för mobilappar som drar nytta av öppna standarder och gör att utvecklingsarbetet blir mer produktivt.

Läs mer

Inga fler objekt att ladda

Inga fler objekt att ladda

Följ SAP News

WhatsApp uppdateringar

Anmäl dig