Sybase och SAP lanserar ny plattform för utveckling av mobila applikationer

Sybase och SAP lanserar nu Sybase Unwired Platform 2.1 för att underlätta utvecklingen av nya mobila företagsapplikationer. Den nya versionen innehåller bland annat omfattande förbättringar av utvecklingsverktyg (SDK) och nya utvecklingsresurser för över två miljoner medlemmar av SAP Community Network. Lanseringen gjordes under SAP TechEd 2011 och Sybase TechWave som anordnas i Las Vegas, USA.

Läs mer

Inga fler objekt att ladda

Inga fler objekt att ladda

Följ SAP News

WhatsApp uppdateringar

Anmäl dig