Kunskap på styrelsenivå är draghjälp för snabbare digitalisering i små och medelstora företag

Pressmeddelande — ​Sverige är känt för att ha många större företag som sätter innovation högt på agendan, inte minst inom traditionell tillverkningsindustri, men också inom handel och tjänster. Men även små och medelstora företag måste snabbt ställa om till de nya utmaningar som en digitaliserad marknad för med sig. Nyckeln är kunskap på styrelse- och ledningsgruppsnivå.

Läs mer

​SAP HANA för små och medelstora företag

SAP lanserar i dag under sin pågående konferens SAPPHIRENOW i Orlando, USA, en helt ny variant av datahanteringsplattformen SAP HANA. Den nya versionen, SAP HANA Edge Edition, hjälper små och medelstora företag att digitalisera sina verksamheter på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt.

Läs mer

​SAP ger mindre företag realtidsanalys i molnet

SAP gör nu fler lösningar tillgängliga på Amazon Web Services (AWS), inklusive applikationen SAP Business One för SAP HANA. Det gör att små och medelstora företag snabbt kan komma igång med SAP-lösningar utan att binda upp sig med långa avtal och kostsamma inköp av teknik.

Läs mer

Myt 5 – SAP är ERP

Det stämmer att SAP är mycket starka inom affärssystem, men det har hänt mycket de senaste åren. I dag kommer 30 procent av vår omsättning från det man kallar ERP – för fem år sen var det nästan 90 procent!

Innovation är ett ord som bättre beskriver vad SAP gör – kunderna väljer mellan massor av applikationer, bassystem och tjänster för till exempel analys, kundvård, databaser och call center.

Läs mer

Myt 4 – SAP-investeringar

Kostar en SAP-investering skjortan? Inte alls och det finns det flera bra exempel på. Ett företag som nyligen valde SAP behövde få bättre koll på sina finanser och leveranser. De jobbar inom verkstadsindustrin med 45 anställda. De blev överraskade när vi tillsammans med en av våra partner la upp offerten på bordet – kostnaden för mjukvara och underhåll var bara hälften av vad de hade fått höra.

Läs mer

Inga fler objekt att ladda

Inga fler objekt att ladda

Följ SAP News

WhatsApp uppdateringar

Anmäl dig