SAP kompletterar och öppnar SAP HANA-plattformen

För att stärka SAP HANA som plattform för företagens kompletta realtidsdatahantering, lanserar SAP en rad nya verktyg i den nya versionen av SAP HANA (service pack 6). De nya funktionerna förenklar integrationen med företagens bestående nätverkshårdvara och appliances, virtualiserar data i minnet på ett intelligentare sätt, integrerar geospatial information osv.

Läs mer

Ladda ned undersökningen ”Big Data in the Nordics 2012”

Undersökningen genomfördes av Sybase och SAP under mars-april 2012 bland IT-chefer och ansvariga för datawarehouse, business intelligence etc. Totalt deltog 450 personer från Sverige (193), Norge (91), Danmark (76) och Finland (90). Deltagarna representerar både offentliga organisationer och privata företag från branscher där man hanterar stora datamängder.

Läs mer

Big Data banar väg för framtida tillväxt

Information utvecklas mer och mer till en strategisk faktor för företags förmåga att komma närmare marknaden och säkra tillväxt. Det visar en ny undersökning från SAP och Sybase, där nordiska företag och organisationer i hög utsträckning inser fördelarna med att fatta affärsbeslut som baseras på analys av s.k. Big Data, vilket innebär all tillgänglig information – inte bara företagsintern data.

Läs mer

Ericsson får innovationspris av Sybase

Ericsson är en av mottagarna av innovationspriset Sybase Innovator Awards 2011 för sin produkt Ericsson Network IQ. Priset delas ut varje år till företag som på bästa sätt dragit nytta av teknik från Sybase för att skapa egna smarta produkter och utveckla sin egen verksamhet. Prisceremonin ägde rum under användarkonferensen Sybase TechWave i Las Vegas, USA.

Läs mer

Sybase och SAP lanserar ny plattform för utveckling av mobila applikationer

Sybase och SAP lanserar nu Sybase Unwired Platform 2.1 för att underlätta utvecklingen av nya mobila företagsapplikationer. Den nya versionen innehåller bland annat omfattande förbättringar av utvecklingsverktyg (SDK) och nya utvecklingsresurser för över två miljoner medlemmar av SAP Community Network. Lanseringen gjordes under SAP TechEd 2011 och Sybase TechWave som anordnas i Las Vegas, USA.

Läs mer

Inga fler objekt att ladda

Inga fler objekt att ladda

← Äldre inlägg

Följ SAP News

WhatsApp uppdateringar

Anmäl dig