Nya sjukvårdsreformer kräver ny IT

Hälso- och sjukvården världen över står inför en rad utmaningar som kan sammanfattas till följande:

• Förbättrad patientnöjdhet och förbättrad upplevd kvalitet
• Förbättrad och jämlik hälsa för alla invånare
• Högre kostnadseffektivitet

Självklart kan inte en modell lösa sjukvårdens utmaningar, men en av de mest lovande lösningarna ser vi i värdebaserad sjukvård.

Läs mer

Vägen till värdebaserad vård går genom innovativ IT

Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar med att minska kostnaderna och samtidigt förbättra hälsa och patientupplevd kvalitet. Ett av de mest lovande försöken för att kunna möta dessa utmaningar är den så kallade värdebaserade sjukvården. Det kräver moderna IT-lösningar i långt större utsträckning än tidigare.

Läs mer

Inga fler objekt att ladda

Inga fler objekt att ladda

Följ SAP News

WhatsApp uppdateringar

Anmäl dig