Korozo’da SAP Web Sapconsole ve Barkod kullanımı

Korozo’da SAP ‘ye el terminali üzerinden erişimde Türkiye’de ilk Web Sapconsole ve Barkod kullanımı. El terminali ile sevkiyatlar hızlandı… SAP ‘ye el terminali üzerinden erişimde Türkiye ‘de ilk Web Sapconsole kullanımı…

IstanbulYaklaşık iki yıldır canlı SAP kullanımında bulunan ve Türkiye’deki ilk “SAP Çok Seviyeli Varyant Konfügürasyonu” çözüm projesinin sahibi Korozo Ambalaj, SAP platformunda geliştirilen “Mobil Depo ve Stok Takibi” uygulamasıyla bir yıldır, stok takibini daha etkin ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmektedir.

Bu uygulamayı gerektiren, temel ihtiyaçlardan birisi, malların depo içindeki yerlerini tayin ve takip etmek zorunluluğu olmuştur. Diğeri ise, batch numaraları ayrımında tekrarlanan
-standart sistemlerden çok daha fazla sayıdaki- stok ve sevkiyat hareketlerinin sistem kayıtlarını daha seri ve daha az işlem ve takiple gerçekleştirmek olmuştur.

Çözüm uygulamasının temel bileşeni, el terminalleri aracılığıyla, barkodlu etiketlerin okunması ve elle mobil veri girişi otomas-yonudur. Korozo Ambalaj, bu uygulama ile birlikte, mobil el terminalleri, barkod yazıcılar, kablosuz erişim noktaları ve üretim veri giriş kioskları gibi altyapı yatırımları yapmıştır. Böylelikle, teknolojik altyapısını ve saha entegrasyonunu tamamlayarak, barkod otomasyonuna geçmiş ve SAP’ye el terminali üzerinden erişimde Türkiye’de ilk Web Sapconsole kullanımını gerçekleştirmiştir.

Korozo Ambalaj’da satın alınan mallara ve üretim sonucunda ortaya çıkan yarımamul ve mamullere, stoğa girişleri esnasında barkodlu etiket yapıştırılıyor. Ayrıca depolarda, raflar üzerinde adres bilgisini gösteren etiketler bulunmakta. Bu etiketler sayesinde, SAP’ye malzeme stok hareket kayıtları, özel olarak tasarlanan el terminali ekranları üzerinden yapılabilmektedir. Bir stok veya sevkiyat hareketi gerçekleşirken, malzemeler üzerindeki ve raflarda bulunan adresli barkodlu etiketleri, el terminali okuyucu üniteleri ile okutulmaktadır. Gerek okuma ile sağlanan, gerekse terminale mobil olarak girilen bilgiler, Web Sapconsole aracılığıyla SAP’ye direkt ve gerçek zamanlı olarak işlenmektedir. Ayrıca el terminali aracılığıyla gerekli çıktıların alınması da sağlanmaktadır. El terminalleri ile yapılan stok hareketlerinde, depoya girişi yapılan malzemeler için boş raf adresleri görülebilmekte ve çıkışı yapılan malzemelerin adresleri otomatik boşaltılmaktadır. İşlemleri fiziksel olarak yapan forklift operatörünün, aynı anda kaydıda mobil olarak kolaylıkla gerçekleştirmesi, zamanlama ve işçilik açısından ciddi kazanımlar sağlamaktadır