Türkiye’de bir ilk başarıldı

Korozo Ambalaj’da Çok Seviyeli Varyant Konfigürasyonu

IstanbulMüşteriye özel ürün üreten, Ambalaj, Tekstil, Metal Kağıt vb. Sektörler için bir “Esnek Yapılandırma Modeli”

Bir işletme düşünün ki, kendi sektöründe en büyük ve bu büyüklüğü müşterilerine sunduğu ürün yelpazesinin geniş, müşteri odaklı ve kaliteli olmasına bağlı olsun. Ve birde düşünün ki, bu işletme binlerce çeşit ürünü olmasına rağmen, yeni gelen müşteri isteklerine açık ve esnek üretim yapabilme gücüne sahip olsun. Düşünün ki; bunu sağlarken, her ay gelen yüzlerce yeni ürün isteğini karşılamak üzere, binlerce yeni ürün ağacı, binlerce yeni rota ve malzeme kodu tanımlaması gereksin.

Müşteriye özel ürünler üreten sektörlerde yaşanan bu durumda, siparişler; tamamen müşterinin verdiği tanım ve değerler doğrultusunda, o siparişe özgün olarak üretilmektedir. Bundan dolayı müşteriye özel üretim yapmak oldukça kompleks bir tedarik zincirini yönetmeyi de gerektirmektedir. Eğer sektörünüzde en büyük kalmak, büyürken müşteri odaklı ve esnek olmaktan vazgeçmek istemiyorsanız farklı bir ERP Lojistik modellemesine ihtiyacınız var. Sağlıklı ve iyi işleyen bir üretim süreci için, tüm engelleri aşacak yöntemleri bulmak, geliştirmek ve entegre etmek durumundasınız.

Bu konudaki ilk ve en kapsamlı çözüm, Korozo Ambalaj Bilgi Sistemleri Direktörlüğü ve Elsys Consulting kadrolarının çalışması ile oluşturuldu. Yaklaşık bir senelik bir proje çalışması sonucunda ortaya çıkarılan çözüm modeli , 2003 Ağustos’unda canlı bir big-bang geçiş ile kullanıma alındı.

Siparişten siparişe değişen müşteri ürün ihtiyaçlarının, tam tutarlı ve anlık olarak karşılanabilmesi bu sektörlerde en büyük öncelik olduğundan, Korozo’daki çözüm modeli jenerik bir yapıda tasarlandı. Bu yapı, müşteri özel ürün siparişlerinin, muhtemel dinamik mevcut ve bilinen tariflerini karşılayabilmektedir. Model, yeni isteklerin ölçütlerinin de tanımlanabileceği bir esnekliğe sahiptir. Bu esnek yapıya; yeni ürün kategorileri, kategorilere yeni karakteristikler ve bu karakteristiklere de yeni değerler eklenebilmektedir.

Çözümde SAP Varyant Konfigürasyonu araçları esas alınmıştır. Bu platform üzerinde, SAP standart uyarlama araçları dışında, dependency, fonksiyonlar vb. sistem araçları da algoritma oluşturmakta kullanılmış ve gereken yerlerde ek kod geliştirmeler de yapılmıştır.

SAP varyant konfigürasyonu sayesinde, her bir müşterinin farklı özelliklerdeki ürünleri için, sistemde yeni ürün ve yarı mamul tanımlaması yapılmamaktadır. Aynı şekilde, yeni ürün ağacı ve reçete çoklanması zorunluluğu da ortadan kalkmıştır. Bunun yerine konfigüre edilebilen esnek kodlar yaratılıp, karakteristikler yardımı ile şekillendirilerek, müşteri ihtiyaçlarına cevap verilebilmektedir. Ve böylece, sadece işletmenin üretim sürecini belirleyen ana ürün grupları kadar; mamul kodu ve proses türlerinin sayısı kadar da; yarı mamul kodu yaratılmış olacaktır. Böylelikle, minimum kod sayısında kalarak, aynı zamanda stok yönetimini de etkileyecek bir kod karmaşasına da izin verilmemiş olacaktır.

Çok seviyeli ürün ağacı kalemleri ve miktarları için de aynı durum söz konusudur. “Çok seviyeli” esnek yapılandırma olarak adlandırabileceğimiz bu yapıda; her bir kademedeki malzemenin ürün ağacına, olabilecek tüm bileşenler bağlanılmaktadır. Her siparişe özgün yarı mamul, müşteri siparişinde girilen karakteristik değerlerine göre otomatik seçtirilmekte ve yarı mamul kademelerindeki malzemelerde de çok seviyeli olarak o siparişe özgün konfigüre edilmektedir. Yarı mamul gereksinimleri en üst kademedeki sipariş miktarına göre belirlenip ihtiyaç planlaması yapılabilmektedir.

Bir malzemenin birden çok ve farklı makinelerde üretilmesi durumunda ayrı planlama reçeteleri veya reçete grupları yaratılması gerekmektedir. Bu sorun aynı planlama reçetesinde, üretim yapılacak prosesin, karakteristikler yardımı ile seçilmesi sonucunda çözülebilmektedir.

Siparişte girilen karakteristikler ile makinelerin tanımlı karakteristikleri karşılaştırılarak, ilgili prosesteki uygun makinelerin listesi planlamacının önüne seçenek olarak geliyor olacaktır. Siparişlerin standart çalışma süreleri, siparişte girilen bilgilere ve makinelerin teknik özelliklerine göre her siparişte yeniden model tarafından hesaplanacaktır.

Tüm bu uygulamaların sonucunda sipariş alındığı noktada yeni malzeme kodu, ürün ağacı ve planlama reçetesi yaratılması sureti ile kaybedilecek vakit tamamen ortadan kaldırılacak, bunun yerine sadece belirli karakteristiklerin değerlenerek siparişin şekillenmesi sağlanmış olacaktır. Böylece müşterilerinize tam zamanında ve istedikleri şekilde hizmet verebiliyor imkanı daha fazla yaşanacaktır.

SAP üzerinde geliştirilen Korozo’nun bu “Çok Seviyeli Esnek Yapılandırma” modeli, şekil ve mantık itibariyle, tüm müşteri özel ve siparişe dayalı üretim yapan sektörlerde, yararlı olabilecek bir çözümdür. Bilgi sistem uzmanları tarafından, başta tekstil,kağıt ve metal sektörleri olmak üzere, Satış, Sipariş, Stok, Üretim ve Kalite süreçlerinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir model olarak değerlendirilmektedir.