Beşinci Düşünce’den SAP İş Dünyasına Özel Hizmetler

IstanbulYeni yönetim mimarileri konusundaki birikimi ve uluslararası işbirlikleri ile “Beşinci Düşünce” SAP İş dünyasına özel hizmetler yapılandırıyor.

SAP için geliştirilen ve sizlere özel koşullarla sunulacak bir programla “Beşinci Düşünce”:

BW-SEM inde içinde bulunduğu bir platform üzerinde geliştirilen “Change the Game” stratejik yönetim konsepti,

Dinamik simülasyon gereksinimlerinin vazgeçilmez teknolojisi Powersim ile işbirliği içinde geliştirilen ürün, çözüm ve workshopları,

SAP iş dünyasının talep edeceği özel ve genel katılımlı (tematik) <B"Global Best Practice" uygulamaları,

Sektörel, ulusal veya global işbirliği ihtiyaçları için geliştireceği “Colloborative Netwok” çalışmaları

Sadece Türk iş dünyası için çok önemli bir Fortune 500 şirketi ile birlikte gerçekleştirilecek “Innovation”” projesi ile

Ayrıntılar için info@5thinking.com adresinden ön-bilgi alabilirsiniz.

“Change the Game”

“Change the Game” konsepti kurumların içinde bulundukları lokal ve global eko-sistemleri izleme, yorumlama ve yönetme gereksinimleri üzerine geliştirilmiş bir “stratejik yönetim mimarisi” ve “organizasyon modeli”dir. Model kendi içinde ;

• kapsamlı “competitive intelligence” unsurları içeren bir analiz mimarisi,

• öngörü (foresight) ve strateji geliştirme yeteneği olan süreçleri

• bu süreçleri yönetecek birimler ( “Ceo Office” veya “Corporate Center” lar) için organizasyon yapıları içermektedir.

Strateji tanımlama, planlama, risk ve performans yönetimi aşamaları bütünleşik bir yapıda tamamen SAP_SEM platformu üzerinde geliştirilmektedir.

Powersim Modelleme Hizmetleri

SAP iş planlaması ve simülasyon uygulamalarında olduğu kadar, diğer hizmetlerimizin bir parçasını da Powersim modelleri oluşturmaktadır. Powersim Software AS ile olan stratejik işbirliği çerçevesinde kurumların planlama ihtiyaçlarının arkasındaki dinamik pazar modelleri, tüketici davranış modelleri, insan kaynakları modelleri, tedarik zinciri modelleri, üretim modelleri, bütçeleme modelleri vb.. gibi kompleks uygulamalar geliştirilmektedir. Aynı kapsamda workshop ve eğitimler de düzenlenmektedir.